Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 9 mrt 2022

Collecte Kerk in Actie 2022 - Werelddiaconaat (Bangladesh, Biddag)

In Bangladesh zijn overstromingen of soms juist droogte een bedreiging voor de voedselvoorziening. Maar een ingenieus kooktoestel levert voor vrouwen in dit Zuid-Aziatische land niet alleen meer inkomen op, het is ook milieuvriendelijk. Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en groenafval om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool en door de vrouwen wordt verwerkt tot en verkocht als natuurlijke, milieuvriendelijke bodemverrijker. Het kooktoestel veroorzaakt ook minder rook en is dus gezonder.

Wat betekent dit project voor Vogiroth

Boer Vogiroth en zijn vrouw leven van de aardappelteelt. Door overstromingen mislukt de oogst vaak, en verzuurt zijn grond. Toen zij hoorden over biochar, dat niet alleen de bodem verrijkt, maar ook veel water absorbeert en verzuring tegengaat, besloten zij het nieuwe kooktoestel te gaan gebruiken. De vrouw van Vigoroth leerde via een vrouwengroep hoe het kooktoestel werkt en hoe ze biochar maakt. Sinds het gebruik van biochar oogsten ze meer aardappels van een betere kwaliteit. Het gezin wil meer biochar produceren, zodat ze geen kunstmest meer nodig hebben en hun grond beter beschermd is tegen overstromingen.

Internationale Vrouwendag
Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we voor een beter leven voor vrouwen en hun gezinnen in Bangladesh.

Meer lezen
kerkinactie.nl/vrouwenbangladesh

 

Over dit project

Een ingenieus kooktoestel levert vrouwen in Bangladesh niet alleen meer inkomen en een betere gezondheid op, het is ook milieuvriendelijk. Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en groenafval om in biochar, een soort houtskool. Vrouwen mengen dit met organische mest van hun vee en verkopen de biochar vervolgens als een natuurlijke bodemverrijker, die CO2 opslaat in de bodem en zo uitstoot vermindert. Het kooktoestel veroorzaakt bovendien minder rook.