Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 13 mrt 2022

Collecte Kerk in Actie 2022 - Diaconaat (Nederland, 40dagentijd)

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. De Protestantse Wijkgemeente de Drieklank in Almere-Buiten is zo’n diaconale presentieplek. “Diaconale presentie bepaalt je bij je waarom je kerk van Jezus Christus bent,” vertelt predikant Rianne Veenstra. “Dat je brood en wijn niet alleen binnen, maar ook buiten de kerk deelt."

Meer informatie: kerkinactie.nl/diaconaatnederland

Over dit project

In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil lokale kerken in arme regio's van Nederland ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven.