Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 25 sep 2022

Collecte Kerk in Actie 2022 - Zending (Colombia)

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

Afgelopen week was het Vredesweek. Daarom collecteren we voor een vredesproject in Colombia.

Lees meer: kerkinactie.nl/vrouwenincolombia