Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 6 mrt 2022

Collecte Kerk in Actie 2022 - Zending (Rwanda, 40dagentijd)

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

Dit is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. De komende weken gaan we aan de slag met de zeven werken van barmhartigheid. Elk collecteproject in de Veertigdagentijd past bij een van die zeven werken.

Lees meer: kerkinactie.nl/40dagentijd

Over dit project

In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boerengezinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Zij kunnen hun gezinnen beter voeden en verdienen voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.