Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 5 feb 2023

Collecte Kerk in Actie 2023 - Werelddiaconaat (Pakistan)

Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben.

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. 

De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

Wat betekent dit project voor Sana Amanat?

“Na de middelbare school begon ik aan een kunstopleiding, maar mijn familie is zo arm dat ik hiermee moest stoppen. Toen hoorde ik dat AWARD een gratis training mobieltjes repareren voor meisjes aanbood. Mijn familie vond het niks: mannenwerk, zeiden ze. Maar ik heb de training met succes
afgerond en werd door AWARD geholpen om mijn eigen reparatiewerkplaats te starten. Ik ben de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons. Vrouwenen meisjes uit de hele omgeving brengen hun mobieltjes voor reparatie bij mij, omdat ze ze zich in mijn werkplaats veilig voelen en ook weten dat hun gegevens veilig zijn.”

Over dit project