Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 3 nov 2021

Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Indonesië - Dankdag 2021)

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren - in groepen - met duurzame landbouw die meer oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor hun rechten moeten opkomen.

Ga voor meer projectinformatie, (collecte)materialen en foto's naar:

www.kerkinactie.nl/boerenindonesie 

Over dit project

Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water te houden. Veel boeren zijn arm en er zijn veel conflicten over landeigendom. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, leert boeren op te komen voor hun rechten, traint hen om hun land zo te verbouwen dat de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt.