Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 6 jun 2021

Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Oeganda) 2021

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze (vaak alleenstaande) vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer te verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

www.kerkinactie.nl/vrouwenoeganda