Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 26 sep 2021

Collecte Kerk in Actie - Zending (vrede Israël/Palestina) 2021

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

Deze collecte wordt gehouden in de maand september, die ook in het teken staat van Startzondag in protestantse gemeenten. Bekijk hier hoe het Rossing Center in Israël Jezus' woorden uit het Onze Vader 'Uw koninkrijk kome' in de praktijk brengt in hun werk: 


www.kerkinactie.nl/israelpalestina

Over dit project

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.