Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 9 okt 2022

Collecte Protestantse Kerk 2022 - Missionair Werk (pioniersplekken)

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waar mensen zich in herkennen.

Meer informatie: protestantsekerk.nl/missionair