Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 21 mei 2023

Collecte Protestantse Kerk 2023 - Missionair werk (Nederland, pioniersplekken)

Pioniersplekken - nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk - zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past.

Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken.

Meer lezen: protestantsekerk.nl/collecterooster