Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 14 jun 2020

Collecte Protestantse Kerk - Dorpskerken willen van betekenis zijn

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag 'Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?', maar: 'Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?'

Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk-en-leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden. Collecteert u mee?

Meer informatie: protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging