Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Idee

Duivenjacht

Zet een fiets- of wandelroute uit in uw dorp of stad waarin in elk geval een flink aantal straten zitten waar gemeenteleden wonen. Maak een aantal duiven van papier. Zet op elke duif een letter. Samen vormen de letters bijvoorbeeld een bemoedigende bijbeltekst.

Pijl naar links Ideeënbank

Vraag aan alle gemeenteleden van wie de straat in de speurtocht zit of ze de duif met letter duidelijk zichtbaar voor het raam willen hangen. De deelnemers aan de duivenjacht verzamelen de letters en maken daarmee de puzzel. Zijn het veel letters? Help ze dan een beetje door een papier of kaartje mee te geven met het juiste aantal vakjes en eventueel een paar al ingevulde letters. De winnaar krijgt uiteraard een prijs.

Maak de duivenjacht via alle informatiekanalen van uw gemeente bekend. Geef aan in welke periode de speurtocht kan worden gedaan. Bepaal een bedrag per deelnemer om mee te doen en geef een rekeningnummer waar men het geld naartoe kan overmaken. Mensen kunnen zich opgeven via een mailadres waarna ze de speurtocht toegestuurd krijgen. Na afloop kunnen zij de oplossing van de speurtocht via hetzelfde mailadres doorgeven.

Tip: Bestel bij Kerk in Actie een of meerdere kleine Rainbows als prijs voor de winnaar(s) via de webwinkel.