Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kaartenactie 'Vergeet ze niet'

Kaartenactie advent 2022: Vergeet ze niet

Breng deze actie onder de aandacht in je kerk! Vertoon de sheet tijdens de kerkdienst. Plaats een oproep in je kerkblad. Lees de uitleg. (zie downloads)

Geef vluchtelingen een stem 

Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in Griekenland en ook in Nederland. We kunnen niet langer wegkijken. Ook politici niet! Laten we dit onrecht daarom samen aanKAARTEN. Hoe? Door in de adventsperiode massaal een kaartje te sturen naar Den Haag. Dáár zitten de mensen die het huidige harde beleid menselijker kunnen maken. Geef vluchtelingen in Griekenland en Nederland een stem.

Stuur met advent kaarten naar politici

Schrijf een kaart aan de Tweede Kamerleden van de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid, liefst t.a.v. een lid van een partij die past bij uw eigen politieke voorkeur. Maak bijvoorbeeld (deels) gebruik van onderstaande voorbeeldtekst. Stuur de kaarten op tijd, want van 23 december 2022 t/m 16 januari 2023 hebben de politici kerstreces.

[Adres:]
Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. (namen en partijen staan onderaan)
lid van de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag

---------- [voorbeeldtekst:] --------------------

Geachte heer / mevrouw (naam van de gekozen politicus, zie hieronder),

[Ik ben lid van uw partij / Ik voel me betrokken bij uw partij omdat… ]

Ik maak me ernstige zorgen over de behandeling van vluchtelingen in Griekenland én Nederland, waaronder veel kinderen. Wilt u daarom staatssecretaris Van der Burg vragen er bij de Griekse en Nederlandse regering op aan te dringen:

 • stop met het terugsturen van vluchtelingen (pushbacks),
 • vang vluchtelingen menswaardig op
 • sluit vluchtelingen niet op,
 • geef vluchtelingen een eerlijke asielprocedure met rechtshulp, 
 • bied erkende vluchtelingen huisvesting, opleiding en werk.

Wilt u er ook op aandringen dat hij met de ministers van de andere Europese landen afspraken maakt over een eerlijke verdeling van vluchtelingen over Europa. En dat Nederland ook meer vluchtelingen uit Griekenland opneemt.

Ik hoop dat uw inzet een lichtpuntje mag zijn voor vluchtelingen in Griekenland en Nederland.

Met vriendelijke groet,
[eigen naam]

---------- [einde voorbeeldtekst] ----------------

Partijen en namen van kamerleden die over justitie en veiligheid gaan:

 • BBB: mevr. Caroline van der Plas
 • BIJ 1: mevr. Sylvana Simons
 • CDA: mevr. Anne Kuik
 • ChristenUnie: dhr. Don Ceder
 • D66: mevr. Anne-Marijke Podt
 • DENK: dhr. Tunahun Kuzu
 • Fractie Den Haan: mevr. Liane den Haan
 • FVD: dhr. Gideon van Meijeren
 • GroenLinks: mevr. Suzanne Kröger
 • JA 21: dhr. Joost Eerdmans
 • PvdA: mevr. Kati Piri
 • PVV: dhr. Gidi Markuszower
 • SGP: dhr. Kees van der Staaij
 • SP: dhr. Jasper van Dijk
 • Volt: mevr. Marieke Koekkoek
 • VVD: dhr. Ruben Brekelman

Of kies één van de 20 andere politici van deze commissie. 

Geef vluchtelingenkinderen een stem. Bedankt voor je steun!

Kijk in het Geef licht magazine van Kerk in Actie voor meer achtergrondinformatie.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)