Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

ANBI en uw diaconie

Vanaf 1 januari 2016 moeten ook diaconieën aan de nieuwe ANBI-regelgeving voldoen.

Wat is ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. De regelgeving hiervoor is gewijzigd en onder andere diaconieën moeten aan die nieuwe regels voldoen.

Wat zijn die nieuwe regels?

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Voorheen kon een gemeentelid bij het aangeven van de inkomstenbelasting volstaan met een lijstje van giften (vaak op papieren aangifteformulier). Dat gaat veranderen: de Belastingdienst wil alle ANBI’s in een database, zodat deze digitaal vanuit het aangifteformulier aangeklikt kunnen worden.

Waarom is ANBI belangrijk?

Voor gemeenteleden is de giftenaftrek een extra stimulans om te geven. Voldoet een rechtspersoon die tot de Protestantse Kerk behoort hier niet aan, dan kan de ANBI-status vervallen. En dit kan daling van inkomsten tot gevolg hebben.

Wat moet de diaconie doen?

Elke diaconie moet een webpagina inrichten met de ANBI-gegevens. Dit kan een eigen website zijn, maar dat is niet verplicht: als de gegevens maar online te vinden zijn.

Wat doet de Dienstenorganisatie?

  • De Dienstenorganisatie heeft alle rechtspersonen die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoren, doorgegeven aan de Belastingdienst;
  • De Dienstenorganisatie zorgt ervoor dat alle rechtspersonen begin 2015 vindbaar zijn op www.protestantsekerk.nl/ANBI (formele naam rechtspersoon, RSIN-nummer en lokale website (URL) waar de ANBI-gegevens staan);
  • Zodra de Dienstenorganisatie de ontbrekende RSIN-nummers van de Belastingdienst ontvangen heeft, worden deze toegevoegd aan LRP (Gemeenteoverzicht, veld RSIN gemeente / diaconie). In LRP kunt u uw RSIN dus altijd terugvinden. U dient dit RSIN-nummer echter zelf op uw ANBI-pagina in te vullen (tabblad ‘Bestuurlijke gegevens’);
  • De Dienstenorganisatie zorgt voor (adres)wijzigingen naar de Belastingdienst. Zorg dus voor actuele gegevens in LRP!
  • De Dienstenorganisatie meldt mutaties van de rechtspersonen die bij de Protestantse Kerk horen bij de Belastingdienst

Wat moeten plaatselijke diaconieën vooral NIET doen?

Neem GEEN contact op met de Belastingdienst. Doet u dit wel, dan is de kans groot dat u van het kastje naar de muur gestuurd wordt. De Belastingdienst is nog volop bezig met het in kaart brengen van alle rechtspersonen van alle religieuze instellingen. Hiervoor heeft de Belastingdienst contact met de Dienstenorganisatie. Dat geldt ook voor uw RSIN-nummer, dat op z’n vroegst half 2015 verstrekt zal worden.

Hebt u al een RSIN-nummer? heeft (fiscaal nummer vanwege personeel in dienst)?

Een enkele diaconie heeft al een RSIN-nummer omdat er personeel in dienst is. Dit nummer is door de Dienstenorganisatie via LRP met de Belastingdienst afgestemd.

Moeten namen bestuurders wel of niet genoemd worden?

Nee, namen van bestuurders hoeft u niet te noemen. Dit is bepaald in de uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen.
De reden hiervan is dat godsdienstige overtuiging een gevoelig gegeven is in de privacywetgeving. Van een bestuurder van een kerkelijke instelling (gemeente, diaconie) kan worden aangenomen dat hij of zij lid is van de het kerkgenootschap. Daarom behoeft de naam van de bestuurders niet te worden vermeld. Dit is een regeling die specifiek voor kerkgenootschappen geldt. Voor andere anbi-organisaties worden de namen van bestuurders wel vermeld (maar niet hun adressen).

Moeten giften aan een diaconie ook besteed worden aan ANBI-partners?

Nee, het gaat erom dat u giften ontvangt. Een partner hoeft geen ANBI te zijn.

Mag een plaatselijk gemeente het ANBI-logo gebruiken?

Niet zomaar.Stichting GeefGratis is eigenaar van het ANBI-logo. Wie daarbij aangesloten is, mag het logo gebruiken.

Zowel de Protestantse Kerk als Kerk in Actie zijn verbonden met GeefGratis. Zie GeefGratis Protestanse Kerk en Kerk in Actie.
Vanwege de groepsbeschikking is dit voor plaatselijke gemeenten en diaconieën voldoende.

Het ANBI-logo toch gebruiken? Dan moet u zich aanmelden bij GeefGratis. Maar: het ANBI-logo is op geen enkele wijze nodig of gewenst.

Overigens heeft de Protestantse Kerk de groepsbeschikking met de Belastingdienst (onder nummer 813 612 809) totdat alle rechtspersonen die behoren bij de Protestantse Kerk een eigen RSIN-nummer hebben ontvangen (uiterlijk 1 januari 2016).

Meer informatie

www.protestantsekerk.nl/ANBI. Daar staan ook sjablonen voor de staat van baten en lasten voor de diaconie.