Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Leg contact met migrantenkerken in Nederland

Als christenen zijn we verbonden met christenen wereldwijd. Veel kerken ondersteunen kerkelijk werk in andere delen van de wereld en voelen zich daarmee verbonden. Heeft u er wel eens aan gedacht om wereldwijde contacten ook eens dichterbij te zoeken? Leg bijvoorbeeld eens contact met een van de vele kerken van christenen van buitenlandse afkomst in Nederland.

Elke zondag vinden er in Nederland kerkdiensten plaats in minstens 75 talen. In veel interculturele kerken spreekt men nog de moedertaal en gebruikt men nog gewoonten van het moederland. Migranten die al langer in Nederland wonen (zoals Surinamers, Molukkers) beschouwen zich vaak niet meer als migrantenkerken en worden in het Nederlands gehouden.

Interculturele kerken zijn geloofsgemeenschappen van christenen, die vanuit een andere cultuur naar Nederland zijn gekomen of hun familie. In deze kerken komen christenen met diverse etnische achtergronden bij elkaar, met veel saamhorigheid en vaak een sterk geloof. Ze zijn enorm verschillend in geloofsuitingen en spiritualiteit. Naar schatting zijn er meer dan 800.000 christenen uit niet-Europese landen in Nederland en 500.000 uit Europese landen. Samen dus 1,3 miljoen.

Het kan heel verrijkend zijn om kennis te maken met een interculturele kerk. Zeker wanneer je in je eigen woonplaats een christelijke migrant kent, die lid is van een interculturele kerk. Laat het eerste doel niet een gezamenlijke viering zijn. Daarmee overvraag je jezelf en de interculturele gemeente. Bekijk de tips hoe u het beste contact kunt leggen met interculturele kerken.