Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

'Als onze kerk hersteld is, kunnen we ons leven in Zabadani weer opbouwen'

In Zabadani leefden voor de oorlog zo'n 35.000 mensen, meer dan de helft is vertrokken. Vrijwel alle 600 christelijke families (2500 personen) die waren aangesloten bij de kerk, zijn tijdens de oorlog vertrokken. Daarvan zijn zo’n 100 families nu teruggekeerd. Wisal (52) is al die tijd in Zabadani gebleven. Haar kerk is zwaar beschadigd, maar ze geeft de moed niet op: 'Als onze kerk hersteld is, keren gemeenteleden hopelijk terug en kunnen we onze gemeente weer opbouwen.'

Wisal Aboudeed (52) is een van de weinige kerkleden die heel de oorlog in de stad bleef. Ze werkt er als Engelse lerares. 'Wij horen hier thuis en moeten hier zijn. We hielden de afgelopen maanden diensten in het bijgebouw, omdat het kerkgebouw te veel beschadigd is. Maar hebben plannen om de kerk weer op te bouwen.' Veel gemeenteleden zitten in Damascus, in de buurlanden of in de Verenigde Staten, Canada of Europa. Wisal: 'We hopen dat ze op termijn terugkeren om het leven hier weer op te bouwen. Daarvoor is de kerk enorm belangrijk, nog belangrijker dan de huizen. Het herbouwen van de kerk is belangrijk voor een hele gemeenschap. We hopen dat we door het herstellen van onze kerk steeds meer mensen terugbrengen naar Zabadani. We wachten op hen.'

Steun de kerk in Syrië

Bouw de kerk in Syrië weer op’, zo heet de driejarige campagne die Kerk in Actie in 2019 is gestart. Geef op 20 september tijdens de collecte of maak een gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp Syrië.

>> kerkinactie.nl/najaarsactie

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Foto's

van dit project