Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Beter leven voor 11.000 karité boerinnen in Ghana

Van 2016 tot 2018 steunde Kerk in Actie een 3-jarig landbouwprogramma van de Presbyteriaanse Kerk in het droge noorden van Ghana. We kijken terug wat er bereikt is in deze periode. Totaal hebben 11.000 vrouwen uit 120 gemeenschappen hebben profijt gehad van deze steun: 10.750 vrouwen die kariténoten rapen en 250 vrouwen, die de noten verwerken tot karitéboter.

Welke problemen hadden deze vrouwen?

 • slechte kwaliteit van hun producten
 • weinig mogelijkheden om hun producten te verkopen
 • verzorgen de karitébomen niet goed
 • organiseren zich niet goed
 • kunnen geen geld lenen
 • lang reizen naar de bomen over slechte wegen

Wat is er gebeurd om hun situatie te verbeteren?

 • Op vier plekken zijn nieuwe landbouwcentra gebouwd (in Tamale, Langbinsi, Sandema en Garu) waar ze kariténoten kunnen bewaren en tot karitéboter verwerken.
 • vrouwen leerden nieuwe ondernemersvaardigheden
 • vrouwen leerden beter samenwerken. Ze doen dat nu in 428 coöperaties.
 • vrouwen leerden beter voor de karitébomen te zorgen
 • vrouwen vormen nu spaargroepen.

Wat was het effect?

 • 1 zak kariténoten van 85 kilo levert in juni slechts 25 euro op, maar in december wel 45 euro. Nu ze de kariténoten langer kunnen bewaren, verkopen ze deze pas als de prijs hoog is. Daardoor verdubbelde hun inkomen bijna.

 • De vrouwen verzamelen veel meer kariténoten nu ze zien dat ze er een betere prijs voor krijgen. Waar een vrouw vroeger 170 kilo kariténoten per seizoen verzamelde, is dat nu gestegen tot 425 kilo.

 • Minder vrouwen hakken bomen om voor brandhout. Er worden minder vaak karitébomen platgebrand om plaats te maken voor andere gewassen. Er zijn 6.000 nieuwe karitéboompjes geplant. Dat is ook een goed middel om bodemerosie te voorkomen.

 • 250 vrouwen maakten 825 kilo kwalitatief goede karitéboter. De boter werd verpakt in plastic zakken van 1 tot 5 kilo en daarna in kartonnen dozen 25 kilo. Ze verkochten dit voor 1.768 euro. Na aftrek van onkosten bracht het 925 euro winst.

 • 6500 vrouwen in 130 spaargroepen hebben samen ruim 12.000 euro gespaard. Ze hebben dit deels geïnvesteerd ten behoeve van hun coöperatie: een motorbakfiets, aluminium potten en pannen, stoelen, kasboeken, voedsel tijdens de trainingen. De meest succesvolle vrouwen hebben nu ook toegang tot officiële banken.

 • De vrouwen hebben meer kennis en een betere gezondheid. Het hele gezin profiteert nu er geld is voor betere voeding, schoolgeld, ziektekosten en sociale activiteiten.

 • Er zijn 100 nieuwe karitégroepen met 2.000 leden geregistreerd en getraind
 • Vrouwen leerden van elkaars successen en fouten.
 • De vrouwen vonden nieuwe kopers en onderhandelen nu beter over de prijs.
 • Nu mannen zien dat hun vrouwen meer inkomen binnenbrengen, ondersteunen ze hun vrouwen ook meer.

Welke uitdagingen waren er in 2018?

 • elektriciteit viel soms uit.
 • karitéboter maken vereist een investering, waardoor minder vrouwen hiervoor kiezen. Als kopers niet vooruit willen betalen, kunnen ze minder boter maken.
 • in 2018 viel de oogst tegen door externe factoren
 • door langdurige droogte stonden de waterputten droog en kostte het veel tijd om water te halen.
 • er was een bankencrisis in Ghana in 2018, waardoor een aantal coöperaties even niet aan hun geld konden komen.

Het beoogde doel om de voedselsituatie en het inkomen van 10.000 vrouwen in het noorden van Ghana te verbeteren, is ruimschoots gehaald. Dank voor uw steun!

 

Over dit project

Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen.