Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Brief: bescherming van Afghaanse vluchtelingen

Samen met andere organisaties heeft Kerk in Actie een brief gestuurd aan Staatssecretaris Eric van der Burg om aan te dringen op de bescherming van Afghaanse vluchtelingen die bescherming zoeken in Nederland. 

Er is nu – bijna een jaar na de dramatische val van  Kaboel – nog steeds geen nieuw asielbeleid voor Afghanistan. Gevluchte Afghanen hebben bescherming nodig omdat de mensenrechtensituatie na de machtsovername door de Taliban een absoluut dieptepunt heeft bereikt.  

Op dit moment geldt er alleen maar een (verlengd) besluit- en vertrekmoratorium voor Afghanistan. Uit berichten van o.a. de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR blijkt dat andere hoog risicogroepen zoals LHBTI-personen, bekeerlingen, medewerkers van de oud-regering en internationale troepen (die al eerder vluchtten voor de Taliban), journalisten, mensenrechtenverdedigers, alleenstaande  vrouwen alsmede blasfemisten en (vermeende) afvalligen grote risico’s lopen op vervolging. Zij zouden zo snel mogelijk een inwilliging van hun asielaanvraag moeten krijgen.

Het huidige Nederlandse asielbeleid merkt hen slechts aan als ‘risicogroep’ en dat leidt regelmatig tot afwijzing van hun asielaanvraag. Door hen als systematisch vervolgde groep te behandelen, kan het verzoek om bescherming eenvoudiger ingewilligd worden. Dit is (ook) van groot belang voor achtergebleven gezinsleden die na de val van Kaboel extra risico lopen vanwege het gevluchte familielid. Zij leven nu in angst – soms ondergedoken – en kunnen niet herenigd worden zolang er geen beslissingen worden genomen. De ongekende  humanitaire crisis die het bestaan van Afghanen – waaronder vele kinderen – ernstig bedreigt, versterkt de  noodzaak daartoe.

Met andere organisaties pleit Kerk in Actie al jaren voor bescherming van Afghaanse vluchtelingen. Naar schatting zijn tientallen gemeenten van de Protestantse Kerk betrokken bij Afghanen.

Lees de brief hier

 

Over dit project

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)