Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Corona in Israël: asielzoekers en vluchtelingen hebben niets om op terug te vallen

Michele Manspeizer, programmadirecteur van de Israëlische hulorganisatie Assaf, put kracht uit het bijbelverhaal van Ruth. “De boodschap dat niemand honger mag lijden, is in deze coronacrisis, heel erg relevant.”

Help een stille coronaramp voorkomen. Geef ook!

 

Michele werkt bij Assaf, een partnerorganisatie van Kerk in Actie. Deze Israelische organisatie biedt hulp aan vluchtelingen en asielzoekers. In deze coronacrisis worden zij hard getroffen. Michele: “Zij hebben vaak tijdelijke contracten in de horeca of hotels en zijn nu van de één op de andere dag hun baan kwijtgeraakt. Daarnaast is hun rechtspositie zwak en hebben ze nauwelijks spaargeld om op terug te vallen.” Michele vertelt hoe een Ethiopische moeder met twee kinderen haar baan verloor, maar wel haar huur moest blijven betalen. De huurbaas dreigde haar anders uit huis te zetten. "De moeder klopte bij ons aan voor hulp. Wij hebben samen met haar en haar huurbaas een oplossing gevonden. Ook helpen we haar met tegoedbonnen en een kleine toelage om boodschappen te kunnen doen, en hebben we haar in contact gebracht met een maatschappelijk werkster.”

Wetgeving teruggedraaid
“Er zijn in deze tijd gelukkig ook hoopgevende ontwikkelingen”, vertelt Michele. “Zo heeft het Israëlische Hooggerechtshof op 23 april besloten dat een wet, die zeer nadelig is voor asielzoekers, moet worden ingetrokken. Die wet hield in dat werkgevers 20% van het salaris van een asielzoeker in een apart overheidsfonds moesten storten, waar de asielzoeker alleen toegang toe krijgt als deze vrijwillig het land verlaat. Het Hooggerechtshof oordeelde dat dit beleid illegaal is en moet worden teruggedraaid. Het gerechtshof heeft de staat opgedragen alle gelden die in het fonds zijn gestort, binnen 30 dagen inclusief rente terug te betalen. Nu 75% van de asielzoekende gemeenschap werkloos is vanwege de coronacrisis, en geen werkloosheidsuitkeringen of toelage heeft, is deze terugbetaling heel erg welkom. We hadden deze uitspraak niet verwacht, maar zijn er natuurlijk enorm blij mee.”

Kracht
“In deze wrede tijden put ik kracht uit het bijbelverhaal over Ruth. Het is een aangrijpend verhaal over vriendelijkheid en omzien naar elkaar. De gewoonte om de randen van het veld niet te oogsten, zodat de hongerigen daar aren konden aren, geeft aan dat iedereen het verdient om voldoende voedsel te hebben en geen honger te lijden. Die boodschap is vandaag de dag, in deze coronacrisis, heel relevant.” 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)