Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

De impact van de coronacrisis in het Midden-Oosten

Ook het dagelijks leven in het Midden Oosten komt tot stilstand in de wereldwijde coronacrisis. Hieronder leest u wat de gevolgen zijn en hoe zij met de coronacrisis omgaan. Zo kunnen we ons wereldwijd met elkaar verbonden voelen, voor elkaar bidden en met elkaar meeleven. NB: Ook in het Midden Oosten verandert de situatie dagelijks. We doen ons best de informatie van onze partners zo up-to-date mogelijk te houden.

In veel landen in het Midden Oosten is een volledige lockdown van kracht. Alleen essentiële en noodzakelijke diensten kunnen doorgaan. In Jordanië is een avondklok ingesteld, waardoor niemand zijn of haar huis kan verlaten. Er is een systeem ingesteld om brood, water en medicijnen thuis te krijgen, waardoor mensen hun huis niet hoeven te verlaten. In Palestina zorgt de regering ervoor dat niemand van het ene naar het andere gebied reist en iedereen moet thuisblijven. In Libanon heeft de regering de medische noodtoestand afgekondigd en iedereen moet thuisblijven. In Israël zijn strenge maatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat mensen zo min mogelijk op pad gaan. Burgers in Gaza zijn bezorgd dat het virus zich snel zal verspreiden, vanwege de bevolkingsdichtheid met 2 miljoen Palestijnen in een gebied van 212 vierkante mijl. De hele regio is in de ban van het coronavirus.

Golfstaten, april: Coronacrisis slaat genadeloos hard toe in de Golf

Arbeidsmigranten in de Golfregio worden in deze coronacrisis keihard getroffen. Door de dalende olie-inkomsten en lockdowns in de landen verliezen velen hun baan en zitten noodgedwongen dicht op elkaar gepakt in de overvolle labour camps, de achterbuurten waar ze in armoedige omstandigheden met vaak wel 8 mensen op een klein kamertje wonen. De wanhoop is groot: “We zijn niet bang voor het coronavirus, maar dat we straks van de honger omkomen.” Lees verder

Golfstaten, maart: Een ramp dreigt

De coronacrisis laat ook de landen in de Golfregio niet onberoerd. Grenzen zijn gesloten, scholen en kerken dicht en ook de boekwinkels van het Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, moesten de deuren sluiten. Kerken zijn creatief en verzorgen hun diensten nu veelal online. Voorgangers hebben grote behoefte aan het leren van meer bijbelverhalen via storytelling, een mondelinge bijbelvertelmethode. Bijbelverhalen kunnen via de moderne technieken gedeeld blijven worden en dit wordt ook volop gedaan. Helaas is het coronavirus ook al doorgedrongen in een labourcamp in Qatar. Een ramp dreigt, want in zo'n dichtbevolkt gebied is het niet mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Israël
Ook in Israël heeft de coronacrisis grote gevolgen. Het aantal besmettingen neemt toe, alle reizigers moeten 14 dagen in quarantaine, bijeenkomsten met meer dan 10 mensen zijn verboden en scholen en universiteiten voorlopig gesloten. Alle winkels met uitzondering van de supermarkten, banken en apotheken zijn gesloten. De landsgrenzen met Jordanië en Egypte zijn dicht. Vanaf 18 maart jl. geldt dat reizigers zonder Israëlische nationaliteit de toegang tot het land wordt ontzegd. Dat heeft een enorme impact op het land dat voor een belangrijk deel leeft van het toerisme. En niet alleen de mensen in Israël merken de gevolgen, maar ook de mensen in de Palestijnse gebieden. Bethlehem is van de buitenwereld afgesloten vanwege de vele besmette inwoners daar. Ook bij het Rossing Center, partner van Kerk in Actie, zijn de gevolgen voelbaar. Toch zien ze in alle moeilijkheden ook kansen.

Nes Ammim
De gevolgen voor een andere partner van Kerk in Actie, Nes Ammim, zijn ook ingrijpend. Door de gesloten grenzen kunnen er voorlopig geen nieuwe vrijwilligers heen. En de groep is al zo klein met ongeveer 13 vrijwilligers. Het betekent voor Nes Ammim ook dat alle dialoogactiviteiten gestopt zijn en dat er een enorm verlies aan inkomen is. Het is onzeker hoe dit allemaal verder zal gaan, er kunnen nog strengere maatregelen volgen en de vraag is hoe lang het gaat duren. Voor de vrijwilligers zijn de consequenties groot: studietrips gaan niet door en ze kunnen bijna nergens meer heen. 

Sadaka Reut
Sadaka Reut, partner van Kerk in Actie in Tel Aviv, heeft het ook moeilijk door alle genomen maatregelen. Ze laten ons het volgende weten: “We weten dat dit een moeilijke tijd is voor iedereen op de wereld. Zelfs hier, waar we gewend zijn aan noodsituaties, is het nu extreem zwaar. Omdat ons werk te maken heeft met mensen én het voeren van dialoog, raken de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus ons heel erg. We volgen alle maatregelen van de overheid strikt op. Het feit dat er geen bijeenkomsten met meer dan 10 mensen mogen zijn, raakt ons werk direct. We verwachten dat de maatregelen nog aangescherpt zullen worden als de situatie verergert. De onzekerheid raakt iedereen, ook op sociaal en economisch gebied. Veel bedrijven zijn gesloten en werknemers zijn ontslagen of moeten op onbetaald verlof. Dit versterkt de gevoelens van angst en onzekerheid. We denken zelf steeds ook na over hoe we onze medewerkers kunnen bemoedigen in deze tijd. We proberen zoveel mogelijk vanuit huis te werken en digitaal te overleggen. Omdat de situatie steeds verandert, proberen we steeds in nauw overleg met iedereen te staan.”

Palestina
De Palestijnse Autoriteit bereidt zich ook voor op de volle impact van de coronacrisis. Bethlehem is in volledig lockdown geplaatst en er is begonnen met het uitgebreid afnemen van testen, nadat tenminste 37 bewoners van de stad op de Westelijke Jordaanoever positief werden getest op het virus. Op de Westelijke Jordaanoever is een groot tekort aan ziekenhuisbedden en medisch materiaal om patiënten te testen en in quarantaine te kunnen behandelen. Hoewel het coronavirus Gaza nog niet heeft bereikt, worden er ook maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er zijn faciliteiten opgezet voor het doen van medisch onderzoek en het in quarantaine plaatsen van mensen die via de grensovergangen Rafah en Erez de Gazastrook binnenkomen. Als het coronavirus Gaza wel bereikt, dan dreigt een humanitaire ramp, omdat medische voorzieningen ontoereikend zijn in een pandemie van deze omvang.

Syrië
Ook in Syrië is vorige week de eerste officiële besmetting geconstateerd. Het land wat nu al 9 jaar leidt onder een bloedige burgeroorlog, is absoluut niet opgewassen tegen een grootschalige corona-uitbraak. Er is maar 1 ziekenhuis waar coronapatiënten kunnen worden opgevangen en in het hele land zijn maar 4 beademingsapparaten. Lees hier een update van ds. Harout uit Syrië en hoe de kerken in Syrië maatregelen nemen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus.

Libanon
Waar in Libanon de situatie rondom de verspreiding van het coronavirus eerst licht werd opgenomen, is dat nu wel veranderd. Er gelden ook in dit land strenge maatregelen. Iedereen moet ook hier zoveel mogelijk vanuit huis werken. De Palestijnse Burgerbescherming desinfecteerde straten en pleinen in de vluchtelingenkampen in Libanon, waarvan één vlakbij de hoofdstad Beiroet. Een grote zorg in Libanon, waar de economische situatie toch al niet goed is, is dat veel mensen hun baan zullen verliezen door de coronacrisis. Veel families hebben dan niet voldoende geld meer om eten te kopen.

We kregen bericht van de Middle East Council of Churches (MECC), partner van Kerk in Actie. Zij hebben hun hoofdkantoor in Libanon. Seta Hadashian werkt bij MECC en vertelt over de situatie: “We bidden tot God in deze kritieke tijd die de wereld nu meemaakt en vragen of God genade met ons heeft om de aarde te redden van dit verschrikkelijke coronavirus. Al onze kantoren in Beiroet en in de regio´s zijn gesloten toen bleek dat het aantal besmettingen in Libanon toenam. Ongeveer 90 procent van onze medewerkers werkt nu vanuit huis. Alle activiteiten met groepen zijn geannuleerd. We bidden dat iedereen veilig en gezond blijft.”

Jordanië
In Jordanië is een zware lockdown ingevoerd. Mensen mochten een aantal dagen niet uit hun huizen komen, ook niet als ze naar het ziekenhuis moesten voor iets anders. Deze regels zijn nu gelukkig iets versoepeld. DSPR, onze noodhulppartner ter plekke, houdt ons op de hoogte van de situatie. “In Jordanië neemt het aantal besmettingen toe. Daarom werden er steeds strengere maatregelen ingevoerd. Ook alle kerken en moskeeën moesten hun deuren sluiten en op de gebedstijden zijn geen samenkomsten toegestaan. Scholen en universiteiten zijn gesloten en iedereen leert online. Alle bijeenkomsten, waaronder trainingen, overleggen en conferenties zijn geannuleerd of uitgesteld. Vanaf half maart zijn er geen inkomende en uitgaande vluchten meer en mogen alleen Jordaniërs nog het land in. De Jordaniërs die terugkeren worden eerst 14 dagen in quarantaine geplaatst in hotels rondom de Dode Zee en in Amman. Inmiddels zijn ook de meeste winkels gesloten, behalve apotheken, bakkers en winkels die in de voedselvoorziening voorzien. Het leger wordt ingezet om ervoor te zorgen dat mensen thuisblijven. DSPR neemt ook alle maatregelen van de overheid in acht voor de indamming van de verspreiding van het coronavirus. We bidden tot God dat deze crisis snel voorbij gaat en dat we allemaal veilig mogen blijven.”

Egypte
Ook in Egypte zijn de gevolgen van de coronapandemie voelbaar. Grenzen zijn gesloten, scholen en kerken dicht en mensen werken zoveel mogelijk vanuit huis. Daarnaast is Egypte getroffen door zware overstromingen door de overvloedige regenval van de laatste tijd. Er is veel materiële schade en de overstromingen hebben 30 mensenlevens gekost. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptische Kerk, probeert de getroffen families zo veel mogelijk te ondersteunen, maar moet dit door de coronamaatregelen vanuit huis doen.

Over dit project

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)