Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

De impact van de coronacrisis in Oost-Europa

De gevolgen van het coronavirus dat zich sinds 7 januari 2020 vanuit de Chinese provincie Wuhan in razend tempo over de hele wereld verspreidt, zijn ongekend. De coronacrisis gaat ook Moldavië en Oekraïne niet voorbij. Hieronder leest u wat de gevolgen zijn en hoe zij met de coronacrisis omgaan. Zo kunnen we ons wereldwijd met elkaar verbonden voelen, voor elkaar bidden en met elkaar meeleven. NB: Ook in Moldavië en Oekraïne verandert de situatie dagelijks. We doen ons best de informatie van onze partners zo up-to-date mogelijk te houden.

Beide landen zijn in quarantaine. Grenzen zijn dicht, scholen en winkels gesloten en evenementen afgelast. Op veel plaatsen rijdt ook het openbaar vervoer niet meer. Dit heeft ook grote gevolgen voor het werk van onze partners ter plekke.

De kans dat het aantal besmettingen explosief groeit, is in Moldavië heel groot. De helft van de beroepsbevolking werkt voor korte of langere tijd in het buitenland. Velen van hen ook in Italië. Nu de economie van Italië grotendeels plat ligt en in aanloop van Pasen, zullen veel mensen terugkeren naar Moldavië. Met de gebrekkige gezondheidszorg in Moldavië en veel kwetsbare ouderen in de dorpen, is het gevaar op een grote uitbraak van corona heel groot.

Thuis bidden

Bij onze partner Bethania in Moldavië zijn alle centra voor kinderen en ouderen gesloten. Dit betekent dat zowel het kinderwerk als het ouderenwerk op dit moment geen doorgang kan vinden. Door medewerkers van Bethania zijn voedselpakketjes gemaakt, die bij de meest kwetsbare ouderen zijn afgeleverd. “We bidden nu in kleine groepen thuis, net zoals de christenen in de eerste eeuw,” vertelt Igor Kohaniuk, directeur van Bethania. Men maakt zich grote zorgen over de kinderen, die de hulp van Bethania nodig hebben, maar nu niet naar de centra mogen.

We hebben contact met Igor Kohaniuk, directeur van Bethania, hij schreef ons het volgende:

"Als kerken bidden wij voor de situatie waarin we zijn beland met het coronavirus. We nemen alle mogelijke acties om mensen te beschermen. We komen als kerkelijke gemeente niet meer met elkaar samen, maar wel in kleine gebedskringen. Net als de kerken in de eerste eeuw. We ontmoeten mensen in groepen van maximaal vijftig personen. De centra voor ouderen en kinderen zijn nu dicht. Wel brengen we bezoek en eten aan eenzame ouderen. Mensen met gezondheidsklachten adviseren we thuis te blijven en te bidden voor hun situatie. We voelen ons bemoedigd en gesterkt, als altijd, in Gods woord. In Hebreeën 4:12 lezen we dat Zijn woord ‘levend en krachtig’ is. Denk ook aan Gods trouw en Zijn woorden in Romeinen 8:35-39.

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger en armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: “Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.” Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Jezus Christus, onze Heer.

We bidden voor jullie en vragen God voor bescherming en gezondheid voor jou en je familie.

Veel zegen en moed van onze Heer, Jezus Christus."

Erg bezorgd

Onze partnerorganisatie Home Care meldt dat hun kantoren gesloten zijn en medewerkers zoveel mogelijk thuis werken. Alleen verpleegsters mogen eenzame patiënten thuis bezoeken. We ontvingen bericht van hen:

“Geliefde broeders en zusters in Nederland. Hartelijk dank voor uw gebed voor Home Care. Onze situatie is kritiek. De hele wereld is totaal in paniek. Ouderen die geholpen werden door hun buren, worden nu alleen gelaten en krijgen alleen nog hulp van onze medewerkers. En dan alleen in de regio's waarin wij werken. Onze medewerkers zijn erg bezorgd over het grote aantal zorgvragen, ouderen die nu eenzaam thuis dood kunnen gaan en omdat er niet genoeg desinfecterende materialen beschikbaar zijn. Mondkapjes en handschoenen zijn erg duur en nergens verkrijgbaar. Bid voor ons.”

Activiteiten uitgesteld

Partnerorganisatie Moldovan Christian Aid (MCA) meldt dat kerken wordt geadviseerd om diensten te houden zonder aanwezige gemeenteleden. Niet iedereen houdt zich daaraan. Medewerkers van MCA werken thuis. Geplande groepsactiviteiten met en voor jongeren in lokale gemeenten moeten helaas worden uitgesteld. MCA hoopt dat deze na de coronacrisis alsnog georganiseerd kunnen worden.

Veilige omgeving valt weg

Spirit & Letter, een van onze partners in Oekraïne, meldde ons dat zij voorlopig hun activiteiten hebben stopgezet door de coronacrisis. De organisatie traint getraumatiseerde jongeren in vreedzaam communiceren op basis van wederzijds respect. Door de training krijgen de jongeren meer zelfvertrouwen.

Ook in Oekraïne zijn alle scholen tot nader order gesloten. Voor de kinderen op de School van Onze Dromen in Vynnyky heeft dit ook grote gevolgen. Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden er altijd liefdevol opgevangen. Die veilige omgeving valt nu (tijdelijk) weg.

Gebed voor Moldavië en Oekraïne

Laten wij ook onze Moldavische en Oekraïense broers en zussen gedenken in ons gebed in hun strijd met het virus. Wij bidden voor hen.

God,

In de onzekerheid van ongekende veranderingen in ons eigen leven
roepen we tot u om steun.
Geef ons kracht om angst te overwinnen,
geef ons liefde om onze dierbaren bij te staan,
geef ons creativiteit om op nieuwe manieren te zijn.

We denken aan de mensen in Moldavië en Oekraïne,
waar verspreiding van ziekte zoveel moeilijker is tegen te houden.
Zorg zoveel minder vraag aankan,
mensen zo weinig hebben om ziekte aan te kunnen.
Isolement in alle kwetsbaarheid een andere betekenis krijgt.
God steun hen, wees met hen en geef hen vertrouwen.

Wij zijn met hen, ze zijn niet alleen, maar omringd door Uw liefde.
Leer ons op een nieuwe wijze kijken,
ontdekken dat afstand en nabijheid relaties niet definiëren,
maar dat geloof, hoop en liefde dat doen.
Die vinden wij in U.

Amen


Update vrijdag 20 maart 2020

 

Over dit project

Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)