Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Diaconaat in coronatijd - wat nu als je flexibel en onzeker werk hebt?

De maatregelen om het coronavirus in te dammen leggen momenteel veel bedrijven stil. Mensen maken zich zorgen over hun werk en over hun bedrijf. Er zijn door de overheid gelukkig snel regelingen getroffen voor bedrijven, werknemers in vaste dienst en een groot aantal zzp’ers. Mensen die voor de crisis al kwetsbaar waren worden extra getroffen. Een aantal tips wat u als diaconie voor hen kunt doen.

Werknemers in tijdelijk, flexibel of onzeker werk en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden in de coronacrisis extra zwaar getroffen. Zzp’ers die nu geen inkomen hebben en buiten de regelingen vallen, hebben geen recht op ww en komen in de bijstand terecht. Daarbij moeten ze eerst hun eigen vermogen aanspreken. Voor werknemers met tijdelijk werk geldt vaak dat ze weinig recht op ww hebben opgebouwd en daarmee ook snel in de bijstand belanden.

Bestaansonzekerheid doet veel met mensen. Het versterkt de onzekerheid die de zorgen over gezondheid en welbevinden in deze coronacrisis sowieso al met zich mee brengen. Het kan relaties en gezinnen onder grote druk zetten. Misschien doen mensen vanuit deze nood de komende tijd een beroep op de diaconie. Wat kunnen diaconieën doen?

Heeft u als diaconie de mensen in kwetsbare situaties in beeld?
Gebruik uw diaconaal, kerkelijk en sociaal netwerk om mensen in kwetsbare situaties in uw omgeving op het spoor te komen. De ervaring met situaties van werkloosheid en armoede leert dat deze mensen niet altijd makkelijk te vinden zijn. Mensen lopen er niet snel mee te koop. Als je je werk kwijtraakt en financieel niet rond kunt komen, voldoe je niet aan het plaatje van maatschappelijk succesvol zijn. Het vraagt tact en inlevingsvermogen om contact te leggen met mensen in zo’n situatie.

Wanneer mensen zelf contact opnemen of wanneer u contact met ze legt, is een luisterend oor belangrijk. Hoor hun verhaal zonder oordeel aan en probeer hun hulpvraag helder voor ogen te krijgen. Dit is snel gezegd, maar er is niets moeilijker dan echt open te staan voor het verhaal van mensen (wees u bewust van eigen vooroordelen).

Hulpvragen
Met het oog op die hulpvraag is het belangrijk dat u als diaconie op de hoogte bent van de regelingen en voorzieningen in uw woonplaats of regio, zodat u mensen kunt doorverwijzen naar de burgerlijke gemeente en het plaatselijke of regionale UWV. In deze link een overzicht van de regelingen

Bij problemen van een bedrijf of structureel verlies aan inkomen zijn de mogelijkheden van een diaconie om adequaat hulp te kunnen bieden zeer beperkt. Wim van Ree, diaconaal consulent te Zwolle, merkt hierover op “We zijn de kerk, geen bank.” In dit soort gevallen is het dan ook belangrijk om door te kunnen verwijzen. Bij acute tekorten om in het levensonderhoud te voorzien kan een diaconie voor een korte periode vaak wel bijspringen met bijvoorbeeld voedselbonnen of een overbrugging van woonkosten met geld uit een noodfonds. In deze link uitgebreide informatie over het opstarten van een noodfonds

Een voorbeeld uit Zwolle
In Zwolle zien diaconieën vooral vluchtelingen aankloppen en mensen die voor de crisis al zwak stonden. Ze hebben daar ook rondgebeld onder zzp’ers uit de kerk. Die zeggen dat het nu nog gaat maar dat ze interen op hun middelen. Over een aantal weken verwachten de diaconieën daar meer vragen uit die hoek. In Zwolle wordt bij acute nood door de diaconie een Jumbo-bon gegeven. Als het gaat om geld voor het betalen van de huur of voor de aanschaf van laptops en dergelijke dan wordt doorverwezen naar het noodfonds van de gemeente.

Kijk voordat u iets nieuws opzet naar wat er al gebeurt in uw omgeving
Misschien kunt u bij initiatieven aansluiten en samenwerken en daarmee krachten en mogelijkheden vergroten en versterken (denk daarbij aan het opzetten van zoiets als het noodfonds).

Communicatie over uw initiatief
In uw kerkblad, nieuwsbrief, website of streekkrant kunt u aandacht geven aan de thematiek in (online)kerkdiensten, benoem het in de gebeden. Dit alles maakt de thematiek bespreekbaar en dat mensen die het betreft contact willen opnemen. Geef aan waar mensen terecht kunnen (website, e-mailadres, telefoonnummer).

Diaconaat en pastoraat lopen hierin door elkaar. Diaconaat is weliswaar te omschrijven als het versterken, helpen van en opkomen voor mensen, maar je hebt daarbij ook altijd te maken met de levensverhalen die mensen met zich meedragen. Lees hiervoor ook een artikel over welke vormen van pastoraat in deze tijd nog wel mogelijk zijn.

#Nietalleen
Het platform #Nietalleen verbindt vele hulpinitiatieven die zijn ontstaan in deze coronacrisis aan iedereen die hulp nodig heeft. #Nietalleen is 7 dagen per week telefonisch en per mail bereikbaar. Het initiatief is drie weken geleden opgezet door de Protestantse Kerk, Kerk in Actie en een groeiend aantal andere kerkgenootschappen en christelijke organisaties. Alle informatie hierover is te vinden op nietalleen.nl.

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)