Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Dit doet CARDS in coronatijd

In India richten de partners van Kerk in Actie, waaronder CARDS, zich nu voornamelijk op bestrijding van het coronavirus door bewustwording te creëren. CARDS werkt daarnaast, samen met de gemeenschap, aan het krijgen van toegang tot voedsel en economische hulp. Verder worden kinderen geholpen om toegang te krijgen tot onderwijs.

COVID-19 IN INDIA
Doordat de economie door lockdowns grotendeels stil kwam te liggen, werd de kwetsbaarheid van de Indiase arbeidsmarkt duidelijk. Er wordt geschat dat in de eerste golf bijna 10 miljoen migranten terugkeerden naar hun dorpen, omdat er geen werk meer was. Na de economische stilstand voorspelde de Internationale Arbeidsorganisatie, dat 400 miljoen mensen in India het risico lopen in armoede te vervallen.

KINDERARBEID NEEMT TOE
Een van de belangrijkste redenen voor de toename van coronabesmettingen is dat mensen zich verplaatsen om werk te zoeken. Mensen hebben moeite om een baan te vinden en het dwingt velen, ook seizoensmigranten, om op andere plaatsen werk te zoeken. Kleine bedrijven, zoals metselaars, zijn amper actief tijdens de pandemie en dat veroorzaakt een gebrek aan werk voor een groot aantal mensen. De kinderarbeid neemt hierdoor toe, omdat mensen op zoek zijn naar inkomsten.

De regering heeft verschillende welzijnsmaatregelen en regelingen aangekondigd om de gevolgen van de crisis te ondervangen. CARDS helpt mensen om gebruik te maken van die regelingen. Het gaat om regelingen waarbij mensen bijvoorbeeld voedsel, een geldelijke bijdrage of toegang tot het land krijgen.

GEVOLGEN VOOR BALA BATA’s
Kinderen worden gezien als bron van besmetting: ze vinden het moeilijk om de hele tijd thuis te blijven. De scholen zijn gesloten en de overheid moet de datum voor heropening van scholen nog aankondigen. De overheid is wel begonnen met het uitzenden van lessen via televisiekanalen. Ook de kinderen uit het Bala Bata-programma krijgen onderwijs op deze manier. Een Bala Bata is een groep van ongeveer 30 Dalitkinderen die voor en na school extra onderwijs krijgen.

Verder is de toelating tot regeringsscholen begonnen en CARDS werkt nauw samen met alle in aanmerking komende kinderen om hen in te schrijven, zodat ze onderwijs krijgen.

Gelukkig hadden eerdere fasen van het Bala Bata-programma goede resultaten. Dit helpt de gemeenschap. CARDS had namelijk al veel gezinnen de weg gewezen naar sociale voorzieningen van de overheid.

TOEKOMSTPLAN
CARDS focust zich nu vooral op het werken in een pandemie en voorziet in de huidige noden. Trainingen en andere programma’s worden pas gestart zodra de beperkingen voor sociale bijeenkomsten zijn opgeheven. CARDS doet momenteel het volgende:

  •  Een plan maken om het toegenomen aantal gevallen van kinderarbeid aan te pakken. Ze willen meer doen om moeders betrekken en hen inzetten om kinderarbeid tegen te gaan.
  •  Pleitbezorging bij lokale overheidsinstanties om ervoor te zorgen dat de overheidsregelingen de gemeenschap bereiken. De gemeenschap en de kinderen van de Bala Bata worden aangemoedigd om in gesprek te gaan met overheidsfunctionarissen.
  •  CARDS wil werken met bouwvakkers, aangezien de meeste bouwvakkers die in steden werkten, terug zijn gekeerd naar hun thuisdorpen.
  •  Betrokken zijn bij voorlichting over over het coronavirus. 
  •  CARDS is van plan psychosociale ondersteuning te bieden aan kinderen en gezinnen.

 

 

Over dit project

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)