Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Ds. Saskia van Meggelen: gebruik uw talent om diaken te zijn

Samen met diaken Amy Bongers en het Vocaal Theologisch Ensemble verzorgde synodepreses ds. Saskia van Meggelen de liturgische opening van de Landelijke Diaconale Dag in Jaarbeurs Utrecht. Ze deed dat met verve en sprak over de gelijkenis van de talenten.

Lees hier de liturgische opening van ds. Saskia van Meggelen tijdens de Landelijke Diaconale Dag 2018 naar aanleiding van de bijbellezing uit Mattheus 25: 14-30:

Ik was vroeger de jongste van de klas, klein van stuk, erg verlegen en niet goed in gym, als er gekozen moest worden voor een team, dan werd ik steevast als een van de laatsten gekozen. Ik weet nog hoe dat voelde. Deze en andere pijnlijke schoolervaringen die ik u zal besparen hebben ervoor gezorgd hebben dat ik een onzeker kind was. En zo heb ik lange tijd die gelijkenis gelezen en een beetje medelijden gehad met die mens die ‘maar’ een talent had gekregen.

‘Maar’ een talent, dat staat er zo helemaal niet, maar misschien heeft hij het wel zo gevoeld, als hij zichzelf vergeleek met diegene met 5 of diegene met 2 talenten. Zoals ik tijdens mijn schooltijd mijn geringe talent voor gym verfoeide, terwijl anderen sterk en lenig en snel en niet bang voor de bal waren…

Jezelf vergelijken met een ander kan funest zijn. Niet voor niets houdt de Eeuwige het ons als sluitstuk van de Tien Woorden voor, om niet te willen hebben wat een ander heeft en niet te willen zijn wat een ander is: een mens moet zichzelf leren zijn. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De omstandigheden in het leven zullen maar tegen zitten...

De mens met het ene talent begroef wat hij kreeg en dat was - ik zie dat nu duidelijk - een zonde. Hij had geen oog voor de Gever die, zo lezen we, ieder gaf naar wat hij aankon. Hij was niet blij met zijn heer, maar eerder bang voor hem en daarom presteerde hij onder de maat.

Onze God - want over Hem gaat het natuurlijk in deze gelijkenis - is een gulle God, die een vermogen heeft en dat maar uitdeelt. En daarbij houdt Hij rekening met wat een mens in zijn mars heeft. De een geeft Hij het als intelligentie, de ander als creativiteit en weer ander als rechtvaardigheidsgevoel of als doorzettingsvermogen. En zo zijn daar al die schepselen onder de zon, elk met hun eigen mogelijkheden, wat een rijkdom!

De Heer vertrouwt het je toe en dan ga je in alle onbevangenheid aan de slag. Je hebt gewoon zin om je talent te gebruiken, om je te ontwikkelen, om bezig te zijn in het leven als mens van God.

U hebt het talent om diaken te zijn. Want dat is de taak die u is toebedeeld en dat mag u - dat wordt bij uw bevestiging gezegd - als een roeping van God zien. Maar wat zeg ik met diaken? Die zijn er ook weer in zoveel varianten. Je hebt er die administratief onderlegd zijn, je hebt trouwe bezoekers van ouderen en eenzamen, je hebt er die een antenne hebben voor wat er speelt in de wijk, je hebt er die zich graag verdiepen in de regels van de WMO, je hebt er die praktisch meehelpen bij de voedselbank, je hebt er die zo mooi een gebed over de gaven kunnen verwoorden.

Wat een talenten! De Heer zegt: gebruik het en zie wat ervan komt: het wordt alleen maar meer. En wat het teweeg brengt? Je geeft er mensen, die zich door de omstandigheden van het leven misschien minderwaardig voelen, een oppepper mee. Omdat u hen ziet als mens die de moeite waard is, gaan zij zichzelf zien als mens met mogelijkheden, je ziet ze hun talent weer opgraven om voortaan mee te tellen en mee te doen! Als mens onder de zon van Gods liefde.