Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Een alternatieve collecte houden in coronatijd

Nu er geen fysieke kerkdiensten meer zijn, kunt u ook niet meer met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer! Hoe geeft u daar nu vorm aan? Op diverse plekken in het land zien we dat gemeenten, ook in deze verwarrende tijden, oog blijven houden voor de naaste ver weg. Tips voor een alternatieve collecte.

1. Stuur een diaconale mailing

Stuur uw gemeenteleden een diaconale mailing waarin u oproept om te geven voor een Kerk in Actie-project. Dat kan op verschillende manieren: via de post, door de brieven rond te brengen of via e-mail. Bij het organiseren van deze mailing maakt u gebruik van uw ledenregistratiesysteem (LRP/Scipio) en wordt u gratis ondersteund door Kerk in Actie. Doet u mee? 

2. Houd online een collectepraatje en toon powerpoint of filmpje

Wordt uw kerkdienst uitgezonden met beeld? Houd dan zo mogelijk een ‘gewoon’ collectepraatje en laat de powerpointpresentatie of het filmpje zien dat bij het project hoort. Breng, naast eventuele andere opties, in elk geval het rekeningnummer van uw diaconie in beeld. Breng de collecte-informatie aan het einde van de dienst nog een keer in beeld.

3. Gebruik de papieren en online kanalen

Gebruik, ter ondersteuning van punt 2, de verschillende papieren kanalen om het project onder de aandacht te brengen: de liturgie, nieuwsbrief en het kerkblad. Zet hierin de collecteafkondiging en vermeld het rekeningnummer van uw diaconie. Heeft uw gemeente een groepsapp? Stuur dan na afloop van de kerkdienst een appje ter ondersteuning van de collecte. Hier kunt u eventueel een online betaalverzoek aan verbinden. Dit kan ook via uw kerkapp. Wordt in uw gemeente de kerkdienst zonder beeld uitgezonden, zet dan extra in op deze kanalen en verwijs in de dienst naar waar mensen informatie kunnen vinden.

4. Meerdere weken voor 1 collectedoel

U kunt het gebruikelijke collecterooster volgen, maar er ook voor kiezen om in deze bijzondere tijden meerdere weken voor één collectedoel te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door tijdens de dienst gebruik te maken van de Kerk in Actie spaardoosjes, waar mensen op het moment van de collecte een bijdrage in doen. Na verloop van tijd kunnen de doosjes worden opgehaald of ingeleverd.

Alle informatie en tips op een rij

De overige tips en alle materialen zijn te vinden op onze webpagina Alternatief collecteren

Lees ook: Scriba ds. René de Reuver: Creatief collecteren in coronatijd