Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Er gaan doden vallen onder migranten in Zuid-Afrika #corona

In Zuid-Afrika zijn migranten door de lockdown vanwege corona in een onmogelijke situatie beland. Ze kunnen niet meer in restaurants, winkels, kinderverzorging of als huishoudelijke hulp werken. Daardoor zitten ze zonder geld. Vooral Zuid-Afrikanen krijgen voedselhulp, maar migranten niet. Omdat de grenzen dicht zijn, kunnen ze niet terug naar huis. “Zonder hulp zullen er doden vallen”, zegt Jenny van een partnerorganisatie van Kerk in Actie. Ze maakt zich ernstig zorgen om hun situatie en wil juist deze groep hulp bieden,.

Help een stille coronaramp voorkomen. Geef ook!

Kerk in Actie stelt Jenny wat vragen:

Wat heeft je deze week geraakt?

Moederdag raakte me vorige week heel diep. Ik werd overspoeld door verdriet voor moeders, die nu hun kinderen niet kunnen voeden en die hun lichaam moeten verkopen, aan de drugs raken en hun waardigheid zullen verliezen. Ze doen alles om hun kinderen nog te kunnen redden. Al die vrouwen die nu de vernieling in gaan, blijven beschadigd en zonder werk achter als de lockdown voorbij is.

Wat heeft je deze week hoop gegeven?

Er zijn nog steeds moedige, onbaatzuchtige, vastberaden, vindingrijke mensen bereid om al het mogelijke te doen om hulp te bieden aan migranten en aan deze vrouwen, die vastzitten in deze onvoorstelbare situatie. God is nog steeds aan het werk. Hij blijft bewegen. Hij kan zelfs onze organisatie samen onze buitenlandse partners in staat stellen om hulp te bieden aan 1500 immigranten in Johannesburg. Moge Zijn wil geschiede.

Welk bijbelverhaal heeft je deze week hoop gegeven?

Gisteravond las ik mijn kinderen dit verhaal van David en Goliat voor: “Goliat liep op David af. Hop, hop, hop. Jij? Goliat keek naar beneden naar de kleine jongen. “Ik ben dan wel klein” riep David naar hem, “maar God is groot!” Goliat lachte een met een hele nare lach: “Haaa-Ha-Ha-Haaaa!” Met maar één klap van zijn reusachtige zwaard, zou Goliat de jongen neer kunnen slaan. Maar David ging door: “Het gaat er niet om hoe sterk je bent of hoeveel zwaarden en speren je hebt. Die kunnen je niet redden, want dat kan God alleen. Dit is Gods strijd. En God wint de strijd ALTIJD!”

Jenny: “Dit is Gods strijd. En God wint de strijd ALTIJD!”

Strijdt samen met onze Zuid-Afrikaanse partners om voedselhulp te bieden aan 1500 migranten in Johannesburg. Dan voor uw gift!

 

Over dit project

Veel inwoners van KwaZulu-Natal verwachten niet meer dat hun leven ooit nog zal veranderen, omdat ze al generaties lang in armoede leven. Dat maakt hen passief en zonder hoop. Het is een grote uitdaging om die mentaliteit te doorbreken. Het lukt de Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT om vooral arme boerenfamilies weer hoop te bieden en in beweging te krijgen. De Bijbel inspireert hen en betere landbouwmethoden verhogen hun voedselopbrengst.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)