Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gebed voor de familie Nassar en Tent of Nations

Tent of Nations in Bethlehem is het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. De educatieve boerderij bevindt zich in gebied C van de Westbank en valt dus onder de Israëlische Militaire Autoriteiten. Al tientallen jaren is er een juridische strijd gaande over dit landbouwbedrijf dat al honderd jaar in bezit van de familie is. Op dit moment is er sprake van toenemende onveiligheid voor de familie Nassar en hun land.

Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Hoewel het Israëlische Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat de Militaire Autoriteiten de familie Nassar niet langer mogen hinderen in het herregistratieproces van hun land, wordt de druk op hen toch opgevoerd en blijft de familie bevelen ontvangen waarop staat dat zij illegaal op het land verblijven en dit moeten ontruimen.

Hoewel Tent of Nations geen officiële partner is van de Protestantse Kerk,* is Kerk in Actie wel al langere tijd betrokken bij dit project en bij de familie Nassar. Ook in het verleden is er opgeroepen tot gebed in de plaatselijke gemeenten. Bij Kerk in Actie komen diverse bezorgde reacties binnen over deze schrijnende situatie. 

Kerk in Actie en de Protestantse Kerk zijn sterk betrokken bij het leven en het lot van Palestijnen, wat overigens op geen enkele wijze in mindering komt op de verbondenheid met het Joodse volk. De Protestantse Kerk heeft verschillende en gelijkwaardige roepingen:

  • De roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël;
  • De oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken met Palestijnse christenen;
  • De diaconale roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid voor iedereen.

Vanuit deze roeping bieden we plaatselijke gemeenten en diaconieën het volgende gebed aan:

Gebed

God van recht en gerechtigheid,

Wij bidden voor de familie Nassar, voor Daoud en al zijn familieleden.
In een moeilijke situatie van telkens dreigende onteigening van hun land 
blijven zij geloven in recht en gerechtigheid
in vrede en verzoening
en weigeren zij vijanden te zijn.

Wij bidden om volharding, moed en doorzettingsvermogen
samen met allen die met hen verbonden zijn
in het vredesproject Tent of Nations.
Dat trouw en waarheid elkaar omhelzen,
recht en vrede elkaar begroeten met een kus,
de waarheid uit de aarde opbloeit
en het recht uit de hemel toe ziet.**

Wij bidden dat verantwoordelijke autoriteiten
zich omkeren en het recht erkennen,
zodat ieder kan opademen 
en het land vruchten kan voortbrengen
in vrijheid en vrede.


** Kerk in Actie heeft partnerschapsrelaties met zowel Joodse als Palestijnse organisaties en met Palestijnse kerken.
* Naar Psalm 85: 11 en 12.

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)