Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Doe mee: wie verdient de Martine Vonkprijs 2021 van GroenGelovig?

Tijdens het online evenement GroenGelovig (28/29 mei) wordt de eerste Martine Vonkprijs uitgereikt. De prijs gaat naar een organisatie, project of individu die zich vanuit het christelijk geloof inzet voor een zorgzame omgang met de schepping. U kunt nog tot 10 mei a.s. een organisatie, persoon of project indienen!

De eerste Martine Vonk prijs wordt op het online GroenGelovig event op 28 mei uitgereikt. Milieudeskundige Martine Vonk overleed in november 2019 op 45-jarige leeftijd. Gedurende haar leven was ze op talloze manieren actief op het snijvlak van geloof en zorg voor de schepping. Velen van ons zijn mede door haar op het spoor gekomen van ‘groen geloven’. Met de Martine Vonk prijs willen we anderen blijven inspireren om stappen te zetten naar een eerlijke, groene wereld.

Wat zijn de criteria?

De volgende aspecten worden gewogen bij het toekennen van de Martine Vonk prijs. Niet alle aspecten hoeven zichtbaar te zijn. Wel geldt: hoe meer aspecten aanwezig zijn, hoe groter de kans op de prijs.

  1. verwondering: bijdrage aan positieve waardering van natuur, oog voor het wonder van de schepping
  2. genieten van genoeg: de waarde van begrenzing in het leven, het dagelijkse leven dat in afstemming met de schepping vorm krijgt  waarin het goede leven met de schepping gestalte krijgt
  3. spiritualiteit: aandacht voor Gods nabijheid, stilte, bezinning en reflectie
  4. gemeenschapsleven: oog voor gezamenlijke waarden, inspanningen en activiteiten
  5. natuurbehoud: aandacht voor behoud, beheer of herstel van natuurwaarden
  6. eerlijke handel: oog voor gerechtigheid; recht doen aan medemens en schepping

De Martine Vonkprijs bestaat uit een kunstwerk en een videoportret dat de winnaar kan gebruiken om zijn of haar initiatief verder onder de aandacht te brengen. Via groengelovig.nl/martine-vonk-prijs kan iedereen tot 10 mei a.s. mensen, projecten en organisaties nomineren voor de prijs.

GroenGelovig is een initiatief van A Rocha Nederland, Micha Nederland, GroeneKerken, werkgroep Laudato Si, Tearfund, ChristenUnie, Kerk in Actie, Evangelische Omroep, CGMV.

Lees ook: