Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Hoogland luidt 14 maart de klokken voor het klimaat. Uw gemeente ook? 

Vol trots wijst hij naar het platte kerkdak. “Je ziet het niet, maar dit dak ligt vol zonnepanelen.” De Inham in Hoogland is een duurzaam kerkgebouw. Johan van Dalen (65) is voorzitter van de Groene Werkgroep in zijn kerk en op 14 maart luidt hij de kerkklokken als onderdeel van het landelijke klimaatalarm. Doet uw gemeente ook mee?

De Inham in Hoogland is inmiddels een Groene Kerk: een kerk die zich inzet voor verduurzaming van het gebouw. Maar ook voor meer aandacht voor het klimaat bij kerkgangers en de samenleving. 

Voor Johan zijn duurzaamheid en milieubewustzijn onlosmakelijk verbonden met naastenliefde. “Onze groene werkgroep kwam tot stand toen we beseften dat de overstromingen in Bangladesh, waar wij als ZWO-commissie al jarenlang voor collecteerden, een direct gevolg zijn van klimaatverandering. De dingen die wij doen, hebben impact op mensen aan de andere kant van de wereld. Je voelt diep van binnen: dat is niet goed.”

Aan de klokken hangen

Vanuit diezelfde naastenliefde gaat de werkgroep ‘De Groene Inham’ daarom op zondag aan de klokken hangen. Met deze actie doet De Inham, net als honderden andere kerken in Nederland, een oproep aan de politiek om een daadkrachtige én eerlijke klimaataanpak. Aan de ene kant eerlijk voor de hele wereld: in derdewereldlanden zijn mensen slachtoffer van hoe het westen omgaat met het milieu. “Daar mogen in het westen best wat belastingen of ongemakken tegenover staan.”

Maar ook als duurzaamheid voorop komt te staan, moet dit voor de Nederlanders eerlijk blijven. “Denk hierbij aan de mensen met een kleine beurs die bijvoorbeeld opeens meer autokosten zouden moeten betalen. Klimaatmaatregelen moeten voor iedereen haalbaar zijn. Laat de rijken dan meer milieubelasting betalen dan hen die het niet breed hebben.”

Kleine stapjes

Ook binnen De Inham gaan ze voor een eerlijk verduurzamingsproces: geen wijzende vingertjes naar gemeenteleden, maar met elkaar het gesprek aan gaan. De Inham organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten, boekbesprekingen en speciale kerkdiensten. “Je houdt elkaar een spiegel voor door te praten over wat er al goed gaat en over wat je nog zou kunnen verbeteren.” Want die ruimte voor verbetering, die moet er volgens Johan juist zijn. Verduurzaming is een proces van vallen en opstaan. Het kost tijd, geld en energie. Voor veel kerken klinkt het als een enorme opgave.

“Het hoeft niet allemaal perfect. Kijk naar de kleine stapjes waar je mee kunt beginnen. Je hoeft heus niet meteen een dak vol zonnepanelen neer te leggen. Begin gewoon met het beter afstellen van de verwarming, of milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Dan zet je al stappen. Geef elkaar het goede voorbeeld en praktische tips als gemeente.” Johan merkt hoe de kerk op die manier bijdraagt aan verduurzaming in de samenleving: mensen raken geïnspireerd en bemoedigd om niet alleen in de kerk, maar ook in hun eigen leven stappen te zetten naar een betere wereld.

Dat is waarom Johan van Dalen, Cris van Oers en Klaas Bouma op zondagmiddag 14 maart om drie uur hun klimaatalarm laten klinken. De omgeving is alvast geïnformeerd met foldertjes. “Om te laten weten dat de klokken zullen gaan luiden op een vreemd tijdstip, maar hopelijk inspireren we mensen hiermee ook om zich in te zetten voor het klimaat.” Zo draagt De Inham als Groene Kerk bij aan de planeet, de samenleving en een eerlijke toekomst voor iedereen.

Laat ook uw stem horen

Op 14 maart ​slaan we klimaatalarm in Nederland. Tientallen organisaties en duizenden mensen laten op 14 maart én op 17 maart tijdens de verkiezingen horen dat klimaatproblemen urgent zijn en alle aandacht verdienen van de overheid. Met het klimaatalarm roepen we kiezers op om te stemmen op partijen en politici die staan voor duurzaamheid. We laten aan politici weten: We moeten nu samen het roer omgooien en gaan voor eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid met impact. Op meerdere locaties door heel Nederland en gewoon vanuit huis kun je je stem laten horen. Geef je op via klimaatmars2021.nl. Diverse christelijke organisaties, waaronder ​Kerk in Actie, ondersteunen​ het klimaatalarm. We roepen u en uw kerk op om ook in actie te komen. 

Wat kunt u doen?


1. Bid mee tijdens de online gebedsbijeenkomst

Bid op 14 maart, om 15:00 uur mee met de christelijke online gebedsbijeenkomst, georganiseerd door de partners binnen GroenGelovig. We zullen gezamenlijk in gebed te gaan, om te bidden voor politici, mensen wereldwijd die nu al last hebben van klimaatverandering, bedreigde diersoorten en de schepping die lijdt. Tijdens de gebedsdienst zullen vier mensen die direct te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering een getuigenis geven en een gebed uitspreken. Uiteraard is er ook ruimte om zelf mee te bidden. Deelnemen kan via Youtube

2. Luid de kerkklokken 

Luid de klokken voor de situatie waarin zo’n groot deel van de schepping zich verkeert: Land lijdt onder droogte en natuurrampen, mensen hebben wereldwijd moeite om hun hoofd (letterlijk) boven water te houden door gevolgen van klimaatverandering en ook dieren hebben moeite om te overleven in het veranderende klimaat. Voorafgaand aan de gebedsbijeenkomst, luiden om 15:00 uur de kerkklokken.

3. Preek over de schepping

Besteed in de kerkdienst op 14 maart aandacht aan het klimaat, duurzaamheid, de schepping. Op de website van A Rocha, Micha Nederland en de werkgroep Laudato Si’ zijn diverse liturgiesuggesties en preekschetsen beschikbaar.

GroenGelovig is een platform van de christelijke organisaties GroeneKerken, Tearfund, ChristenUnie, Kerk in Actie, de Evangelische Omroep, A Rocha, Micha Nederland, Laudato Si’ werkgroep, CCA en CGMV.