Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Indonesische vertaling van zendingsboek uit 1924 gepubliceerd

De werkgroep Sumba-Nederland biedt het vertaalde boek ‘Sejarah zending di Sumba’ aan de kerken op Sumba, Indonesië aan. Het is de eerste keer dat een belangrijk zendingsboek in het Indonesisch vertaald en aan lokale kerken aangeboden wordt. Met het beschikbaar stellen van dit vertaalde boek kunnen de kerken en studenten kennis nemen van het originele werk van Douwe Klaas Wielenga.

Douwe Klaas Wielenga schreef zijn indrukwekkende memoires in 1924 op. De Gereformeerde kerken uit Drenthe, Overijssel, Groningen en de regio Bentheim zonden Wielenga en zijn vrouw in 1904 naar het onherbergzame Sumba uit. Wielenga was erop gericht een beter begrip van Sumba te krijgen, hij vond dat het pas zin had om het evangelie te brengen als het in de eigen context begrepen kan worden. Daarmee was hij zijn tijd vooruit. In zijn spoor gingen latere zendelingen uit Nederland op dezelfde manier aan het werk voor kerk en samenleving op Sumba. Door deze aanpak slaagden de ontwikkeling van de medische zorg, landbouwbegeleiding, het onderwijs en de kerkplanting op Sumba. In 1947 werd de Gereja Kristen Sumba opgericht. Inmiddels zijn er op Sumba honderden lokale kerken, christelijke ziekenhuizen, christelijk onderwijs en centra voor landbouwondersteuning.

De Sumbanese evangelisten en experts in de medische zorg en het onderwijs, zoals Enos Wadu, Timoteus Tunggu Bili, ds Hapu Mbaij, ds M. Malo, Kabubu Palekahelu worden in dit boek terecht. Zij waren medeverantwoordelijk voor de medische zorg, de opzet van dorpsscholen, landbouwontwikkeling en de stichting van kerken op Sumba. Tot op de huidige dag krijgen theologiestudenten op Sumba het vak ‘landbouw’ in hun theologische opleiding.

De ontmoetingen tussen Wielenga en lokale koningen zijn legendarisch, zoals ‘radja’ Napu. In die tijd was er o.a. sprake van stammenoorlogen en veediefstal. De koning had Wielenga laten komen omdat hij gewond was aan zijn been. De wond was met de traditionele medicijnen niet te genezen. Wielenga, die in Nederland een korte medische opleiding had gevolgd, kon de wond genezen. Koning Napu was Wielenga zeer dankbaar en wilde hem een paard geven. Maar Wielenga weigerde. In plaats daarvan vroeg hij of hij enkele jonge mensen mocht opleiden. De koning stemde toe. Een paar dagen later stonden een paar jonge mannen op de stoep: Kabubu Palekahelu en Mada. Zij hebben jarenlang bij de familie Wielenga gewoond en kregen een goede opleiding. Kabubu werd de eerste Sumbanese verpleegkundige in het ziekenhuis Lindimara. Eén van de kinderen van Kabubu was Japie Palekahelu, die het onderwijssysteem op Sumba heeft uitgebouwd.

De werkgroep Sumba-Nederland is blij met de samenwerking met de Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (de Raad van Kerken), Gereja Kristen Sumba, Sekolah Theologi Tinggi op Sumba, vertaler June Beckx en uitgeverij BPK te Jakarta. De werkgroep dankt Kerk in Actie, het Locherfonds en het Juynboll Fonds voor de ondersteuning. 

In Nederland is het Indonesische boek verkrijgbaar door 17,50 te storten op rekeningnummer NL 11 RABO 01 36 72 76 62 t.n.v. N.B. Olde, onder vermelding van naam en adres.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)