Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Internationaal netwerk van kerken speelt groter rol in hulp na cycloon Indonesië

Begin april richtte cycloon Seroja veel schade aan in Indonesië. Lokale kerken bieden, met steun van Kerk in Actie, noodhulp. Ds Mery Kolimon, voorzitter van de Timorese Kerk GMIT, vertelt waarom die hulp van lokale kerken bij deze ramp zo enorm belangrijk is.

"De schaal van deze ramp is groot", zegt dominee Mery Kolimon, voorzitter van de Timorese Kerk GMIT in een gesprek met Kerk in Actie op 29 april j.l. Ze geeft leiding aan een kerk met 1,5 miljoen leden en sinds eerste Paasdag, 4 april, geeft ze ook leiding aan het noodhulpteam. "Het fenomeen is nieuw, Indonesië heeft nog niet eerder zo'n verwoestende cycloon meegemaakt, we vrezen dat het niet bij de cycloon Seroja blijft gezien de klimaatsverandering." 

Geef voor noodhulp

Hoewel er 40.000 huizen beschadigd of vernield zijn, wordt deze ramp geen 'nationale ramp' genoemd, waardoor internationale noodhulporganisaties geen toestemming krijgen van de Indonesische regering om aan de slag te gaan. De BNPB, het overheidsorgaan ter bestrijding van rampen, zou het zelf aan moeten kunnen, maar volgens dominee Kolimon is het nog niet zo ver. "Neem de ramp in Midden-Sulawesi, bij Palu, waarbij in september 2018 400 huizen vernield zijn. Nog geen 10% daarvan is hersteld. Hoe gaan ze die 40.000 huizen in de NTT provincie herstellen? Wij werken nu nauw samen met de BNPB, maar je ziet dat processen traag verlopen en dat verafgelegen gebieden nauwelijks bereikt worden, of gewoon te laat." 

Lokale kerken werken samen met internationaal netwerk

Dat is de reden waarom de GMIT, en ook de Sumbanese kerk GKS, beide partners van Kerk in Actie, in de provincie zo'n belangrijke rol spelen. "Er kunnen dan wel geen internationale organisaties het land binnenkomen, wij als lokale kerk hebben wèl toegang tot kerkelijke partners in het buitenland. Onze hoop is daarom dat we noodhulp kunnen verlenen samen met Indonesische kerken, via de Indonesische Raad van Kerken (PGI), en met kerken buiten Indonesië. Naast die kerkelijke samenwerking is er ook samenwerking met moslim organisaties en met nationale leden van ACT Alliance." Inmiddels heeft het noodhulpteam, dat valt onder een speciale noodhulp afdeling van GMIT, een plan klaarliggen voor de komende drie jaar. 

Dit plan gaat niet alleen over voorziening in eerste levensbehoeften en bouw van huizen, maar ook over training aan 1600 predikanten om zelf data te verzamelen, training aan 52 classes om beter voorbereid te zijn op toekomstige rampen, over lobby bij de overheid, over traumaverwerking, pastoraat en zelfs ook over 'theologie van de ramp'. "Ook die theologische reflectie is belangrijk", legt dominee Kolimon uit, "deze provincie bestaat voor het grootste gedeelte uit christenen, het is een van de droogste en armste provincies in Indonesië, het aantal COVID-19 besmettingen is hier relatief hoog, en dan komt de cycloon er over heen. Waar is God? Wie is God? Wie zijn wij dat God ons zo bestraft? Dat zijn existentiële vragen die op grote schaal leven. Als Kerk zijn we geroepen om mensen bij te staan in hun materiële en geestelijke nood."

Help mee

Samen met plaatselijk kerken bieden we hulp. Maakt u deze hulp mogelijk met uw gift? Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. noodhulp cycloon Indonesië of doneer online. Hartelijk dank!