Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerk in Actie gaat door met wereldwijde coronahulp

Langzaam maar zeker lijkt in Nederland het einde van de coronacrisis dichterbij te komen. Waar wij opgelucht ademhalen, is er in veel andere landen nog lang geen licht aan het eind van de tunnel. Daarom gaat Kerk in Actie door met het geven van coronahulp. Ook u kunt meedoen! 

Kerk in Actie heeft al voor 1,5 miljoen euro aan extra noodhulp verleend voor bijvoorbeeld voorlichting over Covid-19, voedselhulp en hygiënepakketten. Ook in 2021 gaat deze hulp door, want het is nog dringend nodig. 

Armste landen hardst getroffen

In de lente van 2020 startte Kerk in Actie al een campagne om een wereldwijde stille coronaramp te voorkomen. Door de zware lockdowns kwamen veel mensen in financiële problemen en nam armoede en werkloosheid toe. Vooral de armste mensen in de armste landen worden getroffen. Hoe is de situatie nu in de landen waar Kerk in Actie hulp biedt?

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is het hardst door corona getroffen land in Afrika met 1,5 miljoen besmettingen en 52.535 doden op 56 miljoen inwoners. Eind maart 2021 zijn 220.129 mensen gevaccineerd. Meer dan 2,2 miljoen banen gingen verloren, wat nog steeds tot grote problemen leidt voor mensen zonder sociaal vangnet. Kerk in Actie heeft al 9613 voedselpakketten uitgedeeld en 1000 kinderen geholpen met voeding en opvang, maar meer hulp is nodig.

Rwanda

In Rwanda zijn 21.000 besmettingen met corona geregistreerd en 300 doden op 12,7 miljoen inwoners. Eind maart 2021 zijn 350.000 mensen gevaccineerd. Er is een toename van huiselijk geweld en tienerzwangerschappen, goede voeding is moeilijker verkrijgbaar, mensen mijden ziekenhuizen uit angst voor het virus, kerken gaan gelukkig weer open voor beperkte aantallen per dienst. Met steun van Kerk in Actie kregen al 1400 gezinnen een voedselpakket, maar meer pakketten zijn nodig. 

Moldavië

In Moldavië loopt het aantal besmettingen op. Opnieuw is te zien dat het gezondheidssysteem het werk niet aan kan. Het vaccineren is inmiddels begonnen. Begin maart zijn 14.400 vaccins geleverd en zijn zorgmedewerkers, ook die van onze partner HomeCare, gevaccineerd. In de tweede helft van maart volgde een nieuwe levering vaccins en kon worden begonnen met vaccineren van de meest kwetsbare mensen. Ondertussen werken onze partners door en proberen zoveel mogelijk hun hulp aan de meest kwetsbaren (ouderen en kinderen) voort te zetten. Dat moet in aangepaste vorm. Ze kunnen minder kinderen en ouderen in de dagcentra ontvangen en gaan daarom bij mensen thuis langs, bijvoorbeeld om een warme maaltijd te bezorgen. 

Verhaal gaat verder onder foto

Colombia

In Colombia zijn tot nu toe 2,4 miljoen besmettingen en 63.000 doden geregistreerd, op een bevolking van 50 miljoen inwoners. Nadat het aantal besmettingen vanaf januari afnam, gaat de curve nu weer omhoog. Bedden op intensive cares raken vol. Pas 2,5% van de bevolking is gevaccineerd met de eerste dosis. De maatregelen in Colombia zijn afhankelijk van het aantal besmettingen. Scholen waren vanaf maart vorig jaar dicht en konden alleen online en afstandsonderwijs geven wat in arme wijken en afgelegen gebieden moeilijk is. Sommige zijn nu weer open waarbij leerlingen om de week naar school gaan  Partners van Kerk in Actie als Stichting Kleine Arbeider en Gempaz deden de activiteiten en bijbelstudies al die tijd in digitale vorm en probeerden zo goed mogelijk contact te houden met hun doelgroep en hen bij te staan.

Verhaal gaat verder onder foto

Midden-Oosten

In landen als Libanon en Syrië in het Midden-Oosten komt de coronacrisis bovenop de onstabiele economische en politieke situatie die er al was. De hoge inflatie en de internationale sancties zorgen er in Syrië voor dat import van brandstof, onderdelen en grondstoffen zoals meel voor brood zijn bemoeilijkt. Eerste levensbehoeften zijn onbetaalbaar. Twee op de drie Syriërs leeft onder de armoedegrens. Libanon zucht onder een zware lockdown die grote gevolgen heeft voor de fragiele economie. Het kleine land vangt nog altijd miljoenen vluchtelingen op die - met als een groot deel van de lokale bevolking - nauwelijks in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Door de financiële crisis hebben mensen, maar ook instellingen en kerken geen toegang meer tot hun spaartegoeden. 

Verhaal gaat verder onder foto

Indonesië

Ook Indonesië is zwaar getroffen door het coronavirus. In West-Sulawesi stegen de besmettingscijfers sky-high nadat deze regio afgelopen januari door een aardbeving getroffen werd. Overlevenden en hulpverleners werd met klem gevraagd zich aan alle gezondheidsprotocollen te houden, mondmaskers dragen en afstand te bewaren, maar in een noodsituatie is dat bijzonder lastig. Partnerorganisaties in Indonesië bieden coronahulp. Zij helpen met voedselpakketten, geven gezondheidsvoorlichting en delen mondmaskers en andere beschermende en desinfecterende middelen uit. Ook steunen zij gezinnen waarvan de kostwinner door corona is overleden, met inkomensgenererende projecten. Inmiddels heeft de Indonesische overheid 420 miljoen vaccins ingekocht voor een bevolking van 180 miljoen en is gestart met het inenten van medisch personeel en van ouderen.

Doet u mee?

Wereldwijd wil Kerk in Actie kerken ondersteunen met voedselhulp, hygiënepakketten, medische zorg, financiële steun aan de meest kwetsbaren en preventiecampagnes. Doet u ook mee? Alle informatie over de actie is te vinden op kerkinactie.nl/corona

Direct doneren

Lees ook: