Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Meer kinderen (terug) naar school

De organisatie Save zet zich er voor in dat alle kinderen in de Indiase textielstad Tirupur onderwijs krijgen, ook migrantenkinderen die met hun ouders naar deze grote stad zijn getrokken. Save heeft hierin mooie stappen kunnen zetten.

Samenwerking met scholen

Save onderhoudt intensieve contacten met scholen, om er samen met de schoolleiding voor te zorgen dat migrantenkinderen naar school kunnen en om uitval onder deze kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook organiseert Save trainingsbijeenkomsten voor docenten over hoe zij hun onderwijs zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de context en achtergrond van migrantenkinderen.

Kinderraden

Ook heeft Save twintig kinderraden opgezet, waar in totaal 572 kinderen (241 meisjes en 331 jongens) lid van zijn. Deze raden komen eenmaal per maand bij elkaar. De kinderen bespreken er uiteenlopende onderwerpen met elkaar zoals kinderrechten, gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en opgroeien in een gezonde omgeving.

Leercentra

Save heeft drie leercentra opgezet voor migrantenkinderen die zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs. In deze centra krijgen de kinderen extra aandacht en begeleiding en worden zij voorbereid om opnieuw in te stromen op een reguliere school. Inmiddels zijn 65 kinderen vanuit deze leercentra doorgestroomd naar het regulier onderwijs.

Gemeenschappen

Save is zeer actief in de migrantengemeenschappen en betrekt de gemeenschappen bij het vormen van kinderarbeidvrije zones. Ook geeft Save voorlichting over bijvoorbeeld de gevaren van alcohol en drugs, en organiseert de organisatie evenementen op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid of de Internationale Dag voor de Mensenrechten.

Praveen gaat weer naar school!

Over dit project

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)