Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Meer leren over de Bijbel

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Niet alleen omdat ze een minderheid vormen in een land vol moslims, maar ook omdat ze weinig kennis hebben over hun eigen geloof. Het Open Theologisch Seminarie in Lahore biedt cursussen en lesmaterialen aan.

Het aantal christenen in Pakistan groeit weliswaar, maar nog altijd is 95 procent van de bevolking moslim. Niet vreemd dus dat christenen behoefte hebben om ondersteuning te krijgen in hun geloof. En dat is precies wat het Open Theologisch Seminarie (OTS), partner van Kerk in Actie, doet. OTS bouwt al sinds 1971 aan een sterke en vernieuwde kerk in Pakistan. Bij OTS verdiepen studenten en voorgangers zich in het christelijk geloof. Zo kunnen ze bijvoorbeeld cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Ook ontwikkelt het OTS lesmaterialen voor zondagsscholen, godsdienstonderwijs, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel schriftelijke cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar per post of via internet. Daardoor kunnen mensen in heel Pakistan meedoen. En dat zijn niet alleen christenen: er zijn ook moslims en hindoes die meer willen weten over het christelijk geloof. Zij kunnen echter niet openlijk hun interesse tonen. Doordat de cursussen beschikbaar zijn via internet, kunnen ze toch meedoen. In totaal volgen inmiddels jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers een cursus van OTS, en dit aantal groeit nog steeds.

Leven veranderd

Een van de studenten is mevrouw Mukhtar. Zij woont met haar twee kinderen en haar echtgenoot in het dorpje Sargodha en had al lang de wens om een theologische opleiding te volgen. “Vanwege mijn taken in het gezin en door culturele problemen was dat moeilijk voor mij. Maar toen ik over het OTS hoorde, besloot ik om mijn kennis van Gods Woord te vergroten door lessen te volgen. Ik heb altijd het verlangen gehad om de Heer te dienen.” Inmiddels heeft mevrouw Mukhtar haar studie afgerond. “Ik heb erg veel aan de lessen gehad. Mijn leven is veranderd dankzij het OTS, dat ervaar ik elke dag. Tegenwoordig participeer ik actief in mijn eigen kerk en mag ik een bijbelstudiegroep voor vrouwen leiden. Daarvoor dank ik God.”

Groei

OTS is een onafhankelijk instituut. De eigen staf verzorgt alle cursussen en trainingen en maakt ook de studiematerialen. De studenten houden contact met een eigen tutor en ontmoeten die ook regelmatig. Er zijn 250 tutoren, allemaal vrijwilligers die zijn opgeleid door OTS. Alle kerkgenootschappen in Pakistan maken gebruik van de lesmaterialen en cursussen die OTS ontwikkelt: protestantse, katholieke, pinkster- en Leger des Heilskerken. Dankzij OTS krijgen (toekomstige) christelijke leiders in Pakistan, ook van arme komaf, vernieuwend onderwijs. Hierdoor kunnen zij kerkelijke gemeenschappen leiden en pastorale zorg geven. Zo groeit de kerk steeds meer in het overwegend islamitische Pakistan.

Meer mooie verhalen uit Pakistan lezen? Bestel hier dan gratis het boek: Mensen van hoop: Christenen in Pakistan.

Over dit project

OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.