Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Naast bedreiging door lockdown ook online kerkdiensten

Zuid-Afrika is op dit moment het zwaarst getroffen land door het corona-virus op het Afrikaanse continent met 1845 corona-besmettingen, 18 doden en 45 genezen mensen bekend. De Zuid-Afrikaanse overheid heeft sinds 15 maart de noodtoestand uitgeroepen en strikte maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Sinds 27 maart is er een totale lockdown van 21 dagen. De verspreiding van het virus is afgenomen, maar de Minister van Gezondheid waarschuwt dat dit stilte voor de storm kan zijn. Het virus kan zich gaan verspreiden onder de meest kwetsbare gemeenschappen.

Dreiging honger en huiselijk geweld

Attie van Niekerk van Kerk in Actie’s partnerorganisatie NOVA, die hulp verleent aan kwetsbare gezinnen in Pretoria,zegt daarover: “De harde werkelijkheid is dat zowel het virus als de maatregelen om verspreiding tegen te gaan, de meeste kwetsbare gemeenschappen hard zullen gaan treffen. Veel huishoudens in Afrika leven al dagelijks met de dreiging van armoede. Door de lockdown loopt meer dan de helft van de bevolking van Zuid-Afrika gevaar voor honger. Onderzoek toont aan dat 45,6% van onze bevolking altijd genoeg te eten heeft, terwijl 28,3% risico lopen op honger en 26% ook echt honger hebben. Het gevaar bestaat dat met name de kinderen die nu al aan ondervoeding lijden hard getroffen zullen worden, 1 op de 4 in Zuid-Afrika. Ook dreigt er een toename van geweld tegen vrouwen en kinderen, vooral tijdens de lockdown periode. En kinderen hebben minder mogelijkheden om te leren.”

Stem zijn van de armen

NOVA wil stem zijn van deze kwetsbare groepen. Nu de kinderen niet kunnen samenkomen in hun kinderopvang, gaat de organisatie de 800 huishoudens die zij ondersteunen in ieder geval regelmatig bellen om te volgen wat de lockdown de komende tijd voor hen betekent. Attie van Niekerk legt uit: “Deze informatie is belangrijk voor beleidsmakers in Zuid-Afrika, die soms ver van de realiteit van de meeste kwetsbaren staan.”

Arme kerkgemeenschappen

Attie van Niekerk vertelt: “Zwarte kerkgemeenschappen in arme wijken zijn zelf meestal ook arm, hoewel dat langzaam verandert in bepaalde regio’s. Dit soort kerken moeten het hebben van de wederzijdse steun die leden en buren aan elkaar geven. De kerken geven vooral morele en spirituele steun, niet materieel. Bijna alle mensen, zelfs die erg arm zijn, hebben een mobiele telefoon, maar niet altijd een smartphone.

Kerkdiensten via sociale media

Veel kerken in Zuid-Afrika zenden hun diensten uit via livestreams. Ook zijn er kerken die hun diensten vantevoren filmen en informatie verspreiden via sociale media, zoals Facebook en WhatsApp. Dat doet bijvoorbeeld predikant Rose Kgwete van de Hervormde kerk in Mamelodi, een arme wijk van Pretoria, waar NOVA actief is. Via deze kanalen bemoedigen gemeenteleden elkaar ook. Het is een zegen dat dit soort contactmogelijkheden er juist nu ook zijn voor arme mensen. Zij behoren tot een essentiële levensbehoefte.

Kerken bereiken nieuwe doelgroepen

De Nederlands Hervormde Kerk biedt onderdak en zorg (voedsel, kleding, verzorgingsartikelen) aan daklozen in hun kerkgebouw. Ze geven ook geestelijke zorg. Dit is een nieuwe ervaring voor deze kerk. Sommige nieuwe bewoners moesten eerst hun wapens inleveren, anderen zijn erg onrustig omdat ze nu geen tabak kunnen kopen. Deze kerk heeft mensen binnen van allerlei verschillende landen, die dus ook verschillende talen spreken. Het is heel interessant om te zien wat er na deze corona-crisis zal gebeuren…..

Attie van Niekerk besluit: “We bidden ook voor jullie, in deze voor jullie unieke situatie.”

Bekijk hier het werk van NOVA in Zuid-Afrika, wat door de lockdown vanwege corona nu niet door kan gaan:

Over dit project

Veel inwoners van KwaZulu-Natal verwachten niet meer dat hun leven ooit nog zal veranderen, omdat ze al generaties lang in armoede leven. Dat maakt hen passief en zonder hoop. Het is een grote uitdaging om die mentaliteit te doorbreken. Het lukt de Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT om vooral arme boerenfamilies weer hoop te bieden en in beweging te krijgen. De Bijbel inspireert hen en betere landbouwmethoden verhogen hun voedselopbrengst.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)