Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Nieuwe landbouwkennis verspreidt zich in Rwanda

In 2019 konden de Rwandese diaconessen mede dankzij uw steun aan Kerk in Actie weer 150 boeren en boerinnen trainen in nieuwe landbouwtechnieken.

Training en subsidie van Rwandese overheid

Het is belangrijk dat de zusters zelf ook steeds bijgeschoold worden. In juni 2019 konden zes trainers deelnemen aan een leerzame studiereis, die georganiseerd was door het Rwandese Ministerie van Landbouw en Veeteelt. Ze leerden over landbouw met machines, irrigatie via een pomp op dieselolie of zonne-energie, nieuwe manieren om organische mest te produceren van oogstafval, de productie van pesticiden met wilde grassen, nieuwe manieren om oogsten te bewaren en de verwerking van landbouw- en veeteeltproducten. Ook leerden ze over moderne manieren om vee te fokken en hoe je kippen en konijnen in gestapelde kooien kunt plaatsen. De Rwandese overheid heeft voor de helft van de kosten subsidie toegezegd, zodat de zusters nieuw irrigatiemateriaal kunnen aanschaffen.

Uitbreiding van de demonstratievelden

Van juni tot augustus 2019 hebben de zusters vijf nieuwe landbouw terrassen van 1000 m2 aangelegd op hun demonstratieboerderij. Ze hebben nu totaal achttien terrassen voor landbouwdemonstraties in de regio. Dankzij deze nieuwe terrassen kunnen de zusters nu ook in het droge seizoen gewassen verbouwen.

150 boeren en boerinnen getraind

Van juli tot en september 2019 hebben de zusters 150 boeren en boerinnen getraind. Ze kregen eerst theorie en daarna praktijklessen. Ze leerden nieuwe technieken rond de volgende onderwerpen:

 • mais, bonen, vruchten en groenten verbouwen
 • hoe ze de bodem kunnen verbeteren
 • hoe ze kunnen composteren
 • hoe ze erosie kunnen voorkomen en water kunnen vasthouden
 • hoe ze kleinvee kunnen fokken
 • hoe ze een stal kunnen bouwen
 • hoe ze met meer aandacht voor hygiëne besmettelijke ziekten kunnen voorkomen
 • hoe ze kunnen sparen
 • hoe ze met kleine projecten extra geld kunnen verdienen
 • hoe man-vrouw verhoudingen kunnen verbeteren
 • en tenslotte nog over gezinsplanning

Kennis doorgeven

De getrainde boeren hebben vervolgens in hun eigen dorp boerengroepen opgezet, zodat ze hun kennis weer doorgeven aan anderen. Zij blijven begeleid worden door de zusters om het geleerde toe te passen.

Hartelijk dank voor uw steun voor dit werk!

Over dit project

In het kleine dichtbevolkte Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. De grond is vruchtbaar, maar omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Al veertig jaar leren Rwandese diaconessen arme gezinnen hoe ze zo efficiënt mogelijk voedsel kunnen verbouwen en hoe ze samen kunnen sparen en investeren.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Foto's

van dit project