Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Rwanda: stel dat God de mensen een ziekte stuurt…#corona

Kerk in Actie vroeg aan Placide uit Rwanda hoe de wereldwijde corona-pandemie hem persoonlijk raakt. Normaal regelt hij in Rwanda spullen voor kwetsbare kinderen, zodat ze naar school kunnen gaan. Vanwege corona zijn de scholen in Rwanda nog dicht tot 1 september.

Help een stille coronaramp voorkomen. Geef ook!

 

Wat heeft je deze week geraakt?

Ik werd geraakt door kwetsbare groepen, die bang zijn en honger hebben. Ik zag zelfs mensen die mishandeld werden, alleen maar omdat ze op zoek waren naar eten. Ik heb dit in mijn eigen gemeenschap gezien en in mijn eigen land, maar ik weet dat er meer landen zijn waar ze hier ook mee te maken hebben.

Wat heeft je deze week hoop gegeven?

Toen de pandemie op Rwanda afkwam, heeft onze overheid strenge maatregelen genomen om te voorkomen dat onze bevolking massaal door het virus getroffen zou worden. Allerlei activiteiten en sectoren van onze economie kregen de rode kaart. Theaters, winkelcentra, vliegvelden, kerken, … alles ging dicht. Dat kerkdiensten ondanks dit alles toch online door kunnen gaan, zorgt dat ik in contact blijf met de Hemel, met de Bron van mijn leven, met Hem die mij kracht geeft als christen.

Welk bijbelverhaal heeft je deze week hoop gegeven?

2 Kronieken 7, vers 13 en 14: “Stel dat ik de hemel dicht laat gaan, zodat er geen regen valt. Of stel dat ik aan de sprinkhanen het bevel geef om al het koren van het land op te eten. Of stel dat ik naar de mensen een ziekte stuur. Als de mensen van mijn volk dan laten zien dat ze spijt hebben, dan zal ik vanuit de hemel naar hen luisteren. Ik zal naar hen luisteren als ze tot mij bidden en mij zoeken. Als ze weer gaan leven zoals ik dat wil. Dan zal ik hun zonden vergeven en hun land weer vruchtbaar maken.”
Deze bijbeltekst doet me beseffen dat God (al)machtig is en onveranderlijk: hij is dezelfde in verleden, heden en toekomst.

Steun kerken in Rwanda, zodat ze voedselhulp kunnen bieden. Samen zijn we de kerk in actie! Bedankt voor uw gift!

Over dit project

In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boerengezinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Zij kunnen hun gezinnen beter voeden en verdienen voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.