Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Sprinkhanenplaag teistert boeren

In delen van Azië en Afrika vreten enorme zwermen sprinkhanen grote hoeveelheden voedsel op. Voedsel dat bestemd is voor menselijke consumptie. Honger dreigt. Zeker omdat er straks ook geen jonge aanplant voor later in het jaar kan worden gedaan.

Sprinkhanen in Ethiopië

Twee medewerkers van Kerk in Actie waren afgelopen week in Ethiopië. Zij hoorden uit eerste hand hoe boeren alles in het werk hadden gesteld om te voorkomen dat de sprinkhanen op hun landje zouden neerstrijken. Door veel lawaai te maken is dat op die plek gelukt. Het ging in dit geval om een zwerm die klein was. Maar enkele honderden kilometers verderop waren de boeren minder gelukkig. Hieruit blijkt dat een vroegtijdig waarschuwingssysteem effectief kan zijn en problemen kan voorkomen. Daarom onderzoeken de partnerorganisaties van Kerk in Actie of zij ook elders een waarschuwingssysteem in kunnen stellen. Daarnaast inventariseren de verschillende partnerorganisaties wat de gevolgen kunnen zijn van de sprinkhanenplaag voor de lokale bevolking in de getroffen gebieden. Kijk hier in dit filmpje van de VN Voedsel- en Landbouworganisatie FAO hoe schadelijk sprinkhanen zijn.

Klimaatverandering

Een mogelijke verklaring voor het bestaan van de buitengewoon grote aantallen sprinkhanen, is de hevige regenval sinds oktober vorig jaar. En die werd weer in verband gebracht met klimaatverandering. De regen zorgt ervoor dat de gelegde eieren makkelijk uitkomen. De voorspelling is dan ook dat het probleem van de sprinkhanenplaag langere tijd zal blijven bestaan.


Kerk in Actie blijft alert en zal hulp bieden zodra partnerorganisaties daar een plan voor indienen. U kunt de getroffen mensen mee nemen in uw voorbede.

Foto: Joost Bastmeijer

Over dit project

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)