Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Teken nu: Haal minderjarige asielzoekers uit overvolle kampen in Griekenland op

In Nederland vraagt Kerk in Actie aan lokale kerkelijke gemeenten om hun college van burgemeester en wethouders te verzoeken bij te dragen aan de opvang van kinderen en hierbij ook diaconale ondersteuning aan te bieden. Via de petitie ‘Opvang kwetsbare kinderen Griekenland’ hebben een aantal diaconieën reeds actie ondernomen.

De Griekse overheid en maatschappelijke organisaties staan voor een enorme opgave. In dit licht is het verheugend dat een kamermeerderheid pleit voor het sturen van cruiseschepen om mensen uit de kampen te halen. Daarnaast pleit Kerk in Actie voor hervestiging van kwetsbare minderjarige asielzoekers naar andere Europese landen om de druk in de kampen te verminderen.

Start een petitie in uw gemeente

Vraag uw burgemeester om een aantal kwetsbare kinderen uit Griekenland in uw gemeente op te nemen en er bij onze regering op aan te dringen dat Nederland hieraan meewerkt als een eerste stap op de weg van een oplossing voor dit vluchtelingenprobleem. Bied daarbij ook aan om te overleggen met uw burgemeester hoe u kunt helpen bij de opvang.

Vul hieronder uw gegevens in, zodat we u op de hoogte kunnen houden van het verloop van de actie. U ontvangt dan een voorbeeldbrief met handtekeningenlijst en een suggestie om een online petitie te starten. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Over dit project

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.