Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Toon solidariteit, haal minderjarige asielzoekers uit overvolle kampen op

De Protestantse Kerk in Nederland, en haar diaconale poot Kerk in Actie, roepen het kabinet op om 500 minderjarige vluchtelingen uit de kampen in Griekenland naar Nederland te brengen. Scriba ds. René de Reuver en directeur Jurjen de Groot roepen daartoe op in een gezamenlijke brief aan minister-president Rutte en staatssecretaris Broekers-Knol. De Reuver: “De Protestantse Kerk doet dit appèl vanuit haar roeping om op te komen voor menselijke waardigheid en verantwoord samenleven.”

Duizenden mensen, waaronder veel kwetsbare kinderen, zitten op de Griekse eilanden opeengepakt met onvoldoende warm water, hygiëne en medische zorg. Artsen waarschuwen voor de gevolgen van een corona-uitbraak. Kerk in Actie directeur De Groot: “Via onze partners in Griekenland is Kerk in Actie actief betrokken bij de gestrande vluchtelingen. De Griekse overheid en maatschappelijke organisaties staan voor een enorme opgave die ze alleen niet kunnen volbrengen. Daarom pleiten wij voor hervestiging van kwetsbare minderjarige asielzoekers naar andere Europese landen om de druk in de kampen verder te verminderen.”

In dit licht is het verheugend dat een kamermeerderheid pleit voor het sturen van cruiseschepen om mensen uit de kampen te halen. Dit is echter geen oplossing voor kinderen en jongeren. Hervestiging in Nederland is dat wel. Een aantal landen zoals Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, België en Bulgarije zijn bereid kinderen op te nemen. De Protestantse Kerk en Kerk in Actie bepleiten zo snel mogelijk 500 kwetsbare kinderen opvang te bieden in Nederland.

Eerder pleitte Kerk in Actie al voor politieke druk van onderaf. Aan lokale kerkelijke gemeenten is een petitietekst verzonden om hun college van burgemeester en wethouders, te verzoeken bij te dragen aan de opvang van kinderen en hierbij ook diaconale ondersteuning aan te bieden. Via de petitie ‘Opvang kwetsbare kinderen Griekenland’ hebben een aantal diaconieën reeds actie ondernomen.

Download brief Protestantse Kerk en Kerk in Actie aan kabinet

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)