Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Trots om christen te zijn

Christenen vormen in Pakistan een minderheid. Zij behoren tot de laagste klasse en daarmee tot de armste bevolkingsgroep. Veel christenen wonen in kleine dorpen waar geen christelijk onderwijs en geen kerk is. Gebrek aan kennis over het christelijk geloof maakt hen onzeker. Bijbelonderwijs helpt christenen sterker in hun schoenen te staan en een actieve rol in de christelijke gemeenschap te spelen.

Anjum is politieagent en christen. In Pakistan geen makkelijke combinatie, want corruptie en omkoping is onder agenten schering en inslag. Het levert immers extra geld op. Ook Anjum was bij corruptiepraktijken betrokken. Toen hij in zijn kerk hoorde over de cursus Overvloedig leven besloot hij daar aan mee te doen. Deelnemers leren in deze cursus hoe je als christen goed kunt leven en je geloof kunt delen. Iedere week wilde Anjum meer weten over God en over hoe hij zijn leven als christen nog mooier kan maken. De cursus heeft zijn leven veranderd: “Als politieman kocht ik mensen om en was ik betrokken bij corruptie. Door de cursus heb ik besloten om eerlijk en trouw te zijn in mijn werk.” Zo maakte Anjum een nieuw begin.

Arme onderlaag

Hoewel het aantal christenen in Pakistan groeit, vormen zij nog steeds een kleine gemeenschap: slechts 1,8 procent van de Pakistanen is christen. Velen van hen verkeren in een kwetsbare positie omdat ze tot de laagste klasse en daarmee tot de arme onderlaag van de samenleving horen. Status en kaste hebben in Pakistan nog altijd veel invloed. Christenen werken van oudsher als landloze boer of dagloner en ook tegenwoordig staan christenen gemiddeld genomen economisch niet sterk.

Verleiding

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Niet alleen omdat ze een minderheid vormen in een land vol moslims, maar ook omdat ze weinig kennis hebben over hun eigen geloof. Wanneer ze vragen krijgen over hun geloof, kunnen zij die niet altijd beantwoorden. Sommige christenen komen in de verleiding om moslim te worden, omdat dat in Pakistan de weg van de minste weerstand is.

Niet vreemd dus dat christenen behoefte hebben aan ondersteuning in hun geloof. En dat is precies wat Kerk in Actie samen met het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan doet: bouwen aan een sterke en vernieuwende kerk. Studenten en voorgangers kunnen bijvoorbeeld cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Ook biedt OTS lesmaterialen voor zondagsscholen, godsdienstonderwijs, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie. Daarbij maakt OTS steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel schriftelijke cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar per post of via internet. Hierdoor kunnen mensen in heel Pakistan meedoen. En dat zijn niet alleen christenen: er zijn ook moslims en hindoes die meer willen weten over het christelijk geloof. Zij kunnen hun interesse niet openlijk tonen, maar kunnen zich toch in het geloof verdiepen dankzij online cursussen. In totaal volgen jaarlijks zesduizend studenten en voorgangers een cursus van OTS en dit aantal groeit nog steeds. OTS verzorgt daarnaast, met financiële steun van Kerk in Actie, speciale jeugdtrainingen die jaarlijks gevolgd worden door 6.000 jongeren in kleine, arme dorpjes door heel Pakistan. Jongeren doen tijdens de training niet alleen kennis op over de Bijbel en het geloof, ze leren steviger in hun schoenen te staan en worden bovendien voorbereid op een toekomstige rol in de kerk.

Ik sloeg haar regelmatig

Ook Barnabas, een jongere uit Lahore, volgende een cursus via OTS: “Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. We gingen regelmatig naar de kerk, maar ik had er vaak geen zin in. Ik hing liever met mijn vrienden op straat.” Voor hem veranderde er veel toen hij ging studeren. “Ik ging naar de stad en maakte daar kennis met de cursussen van OTS. Dankzij die cursussen heb ik inzicht gekregen in mijn eigen geestelijke conditie. God heeft mijn leven veranderd. Ik heb Jezus Christus aanvaard als mijn persoonlijke Verlosser. Nu kom ik graag in de kerk en verlang ik ernaar om mijn getuigenis met andere mensen te delen.”

Een andere student, een jongeman uit Sarggodha vertelt wat de cursus ‘Christelijk gezinsleven’ voor hem betekende toen zijn huwelijk bijna aan scherven lag. “Ik was ontevreden over mijn vrouw”, zegt hij. “Ik sloeg haar regelmatig als ze in mijn ogen iets verkeerd had gedaan. Nu heb ik geleerd hoe ik beter met mijn gezin kan omgaan. Ons hele leven is nu volledig veranderd en daar ben ik heel dankbaar voor.”

 

Over dit project

OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.