Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Wat betekent de corona-uitbraak voor Kerk in Actie-partners in Azië?

De gevolgen van het coronavirus dat zich sinds 7 januari 2020 vanuit de Chinese provincie Wuhan in razend tempo over de hele wereld verspreidt, zijn ongekend. De coronacrisis heeft ook consequenties voor het werk van de partners van Kerk in Actie in alle landen waar we actief zijn. Hieronder leest u wat de gevolgen zijn voor partners in Azië en hoe zij met de crises omgaan. Zo kunnen we ons wereldwijd met elkaar verbonden voelen, voor elkaar bidden en met elkaar meeleven. NB: Ook in Azië verandert de situatie dagelijks verandert. We doen ons best om de informatie van onze partners zo up-to-date mogelijk te houden.

China
Na zeer ingrijpende maatregelen om het coronavirus de kop in te drukken, lijkt in China het ergste voorbij. Op 18 maart kwam er één lokale besmetting bij. Bij nog eens 20 anderen werd corona vastgesteld, maar zij raakten buiten China besmet. De strenge maatregelen zijn nog altijd van van kracht, maar er mag steeds een heel klein beetje meer. Zo gaan in veel steden musea en parken weer open en rijdt het openbaar vervoer weer. De Chinese overheid blijft intussen een strakke regie houden en probeert een nieuwe golf besmettingen te voorkomen. In veel steden gaat het openbaar vervoer weer rijden. Om te controleren of mensen niet ziek zijn, heeft een aantal provincies een digitaal controlesysteem met kleurcodes opgezet. Op de telefoon wordt een code gescand. Bij groen mag je je vrij bewegen, bij geel is reizen niet toegestaan, en rood betekent in quarantaine blijven. Met de inzet van technologie wil China nieuwe haarden snel in kaart kunnen brengen om zo het virus voorgoed de kop in te drukken. (bron: RTLnieuws.nl, 18 maart).In China hebben onze partnerorganisatie Amity Foundation en de Raad van Kerken de afgelopen weken enorm hard gewerkt om ziekenhuizen in de provincie Hubei te voorzien van maskers en andere materialen, om het coronavirus te bestrijden. Veel kerken in de getroffen regio´s zijn gesloten, omdat het verboden is om met grote groepen samen te komen. Predikanten zetten hun preken online en veel christenen luisteren naar preken en liederen op het internet. Veel onderlinge communicatie vindt plaats via WeChat. Kerkleden hebben WeChat-groepen waarin ze elkaar bemoedigen. Ook zijn er groepjes van maximaal vijf mensen die elke avond via wechat met elkaar bidden.

Indonesië
De situatie, en ook de maatregelen, verschillen in Indonesie van eiland tot eiland. Zo zijn op Java scholen gesloten en kerkdiensten vervangen door vieringen aan huis, maar is men op Sumba van plan om a.s. zondag (22 maart) nog wel diensten en zondagschool te houden, zij het met de nodige voorzorgsmaatregelen. Het lijkt erop dat mensen op de kleinere eilanden zich nog meer beschermd voelt en de maatregelen daar vooralsnog minder rigoureus zijn dan op de grotere eilanden als Java en Sumatra. De Raad van Kerken in Indonesie roept kerken op hun diensten waar mogelijk online te houden. Veel kerken zijn daar nog niet op ingesteld, maar dat is ook in Indonesie nu snel aan het veranderen. Ook meldt de Raad dat kerkvrijwilligers in Jakarta worden toegerust om openbare plekken als kerken, moskeeen, tempels, bushaltes, etc vooral op kwetsbare plekken te desinfecteren om zo het virus te lijf te gaan.

Zuid-Sumatra/Yabima
In Zuid-Sumatra, waar partnerorganisaties Yabima zich inzet voor arme boeren, zijn de scholen sinds dinsdag 17 maart voor twee weken gesloten en moeten mensen in deze periode ook zoveel als mogelijk thuiswerken. Deze maatregelen gelden nog voor heel Indonesië. Ook in Indonesië hamsteren mensen voedsel en maskers. Soms gaat dat zelfs met geweld gepaard.
Kerkdiensten gaan tot nu toe gewoon door. In Indonesië leeft het sterke geloof dat God mensen zal beschermen.
Bij Yabima werkt iedereen ook zoveel als mogelijk vanuit huis. De bijeenkomsten met boeren gaan door met twee tot maximaal vier personen per keer. Yabima vraagt om gebed voor kalmte onder mensen, en vertrouwen en hoop op God om hen uit deze situatie te bevrijden. Ook vragen ze om wijsheid voor hun overheid zodat ze de juiste beslissingen zullen maken.

Midden-Java/Trukajaya
Op Midden-Java, waar partnerorganisatie Trukajaya werkt met boerengezinnen, zijn alle scholen gesloten van 16 tot 29 maart. De overheid heeft diverse coronamaatregelen getroffen, maar mensen nog niet opgeroepen thuis te werken. Bij Trukajaya werkt men op kantoor, maar wel met extra hygiënemaatregelen. Tot voor kort gingen ook kerkdiensten door, maar op 19 maart kreeg Trukajaya bericht dat kerkdiensten vervangen worden door kleine bijeenkomsten bij mensen thuis, en dat kerkelijke activiteiten worden uitgesteld.
Alle activiteiten van Trukajaya zijn uitgesteld tot in ieder geval 29 maart, in lijn met voorschriften van de overheid, en activiteiten waar grote groepen mensen bij betrokken zijn, zijn totdat het weer veilig is met grote groepen bij elkaar te komen. De medewerkers van Trukajaya houden iedere maandag op kantoor een workship-bijeenkomst. Daarin bidden ze samen dat iedereen gezond mag blijven en de corona-uitbraak snel over zal zijn. 

Java - Yogyakarta/Dreamhouse
Ook in Yogyakarta, waar partnerorganisatie Dreamhouse zich inzet voor straatkinderen, zijn veel scholen gesloten. Ook kerken leggen beperkingen op met betrekking tot hun diensten. Dreamhouse heeft besloten haar activiteiten in de onderwijscentra en op straat tot volgende maand te beperken tot 1 keer per week. De vrijwilligers zijn extra alert op hun eigen gezondheid en die van de kinderen. Ondertussen probeert Dreamhouse de kinderen en hun gezinnen voor te lichten over het virus en over hoe ze zichzelf kunnen beschermen. Ook deelt Dreamhouse mondkapjes en vitamines uit aan de kinderen en hun families.
Verder heeft Dreamhouse ervoor gezorgd dat ze voldoende levensmiddelen op voorraad hebben voor de komende maand, zijn er extra hygiënemaatregelen genomen en wordt de opvang extra goed schoongehouden. De medewerkers van Dreamhouse hopen dat de situatie snel verbetert, en dat ze snel weer hun werk kunnen doen zoals ze gewend zijn. Ook vragen ze ons hen in onze gebeden te gedenken, en bidden zij voor ons en de Nederlandse bevolking. ‘We believe God keep us all safe. Our God is good, all the time.’ is hun bemoediging.

Lees hier een gebed uit Indonesie, geschreven naar aanleiding van het coronavirus

India
Het totale aantal besmetting in India stond dinsdag 17 maart op 151, volgens het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn heeft de bevolking geadviseerd sociale afstand te bewaren en reizen te beperken. Ook hebben verschillende deelstaatregeringen maatregelen genomen om openbare bijeenkomsten boven de 50 personen te vermijden. Alle onderwijsinstellingen zijn tot eind maart gesloten. Sommige deelstaatregeringen hebben ook winkelcentra en bioscoopzalen gevraagd om te sluiten tot 31 maart. De directrice van Priscilla Centrum (zie hieronder) is bang dat rijkere mensen voedsel gaan hamsteren, dat handelaars hier misbruik van zullen gaan maken en dat er niet genoeg voor de armen over zal zijn, of dat het voedsel te duur zal worden.

Het ontmoedigen van bijeenkomsten van grote groepen heeft invloed op kerken, maar ook op allerlei bijeenkomsten en trainingen van partnerorganisaties. De meeste partners van Kerk in Actie hebben hun programma's opgeschort conform de overheidsadviezen. Wel zijn zij bezig de informatie over het virus te delen met de gemeenschappen waarmee ze samenwerken.

Uit India: Gebed tijdens een lockdown

De deuren van het huis waarin de discipelen waren samengekomen waren gesloten(Johannes 20:19)

Altijd aanwezige God,
wees met ons in onze isolatie,
wees dichtbij ons als we afstand van elkaar houden
wees genezing in onze ziekte,
wees vreugde in ons verdriet,
wees licht in onze duisternis,
wees wijsheid in onze verwarring,
wees alles wat bekend is als alles onbekend is,
opdat als onze deuren weer opengaan,
we met de ijver van Pinksteren,
in onze gemeenschappen zullen wonen
en van Uw goedheid zullen spreken
aan een wereld die weer tevoorschijn komt
In Jezus Naam
Amen

Cards
CARDS heeft in de eerste week van maart met haar teams de dorpen bezocht waar CARDS werkt en voorlichting gegeven over het virus en over het houden van sociale afstand. Alle Bala Bata's zijn gesloten vanwege het regeringsbevel dat alle scholen moeten worden gesloten en bijeenkomsten in gemeenschappen moeten worden afgelast. Op dit moment is de impact van het coronavirus op het platteland nog niet groot, maar de gemeenschappen waar CARDS mee werkt zijn nu wel voorgelicht over hoe ze zichzelf kunnen beschermen. Aangezien CARDS een eigen radiostation heeft, zendt CARDS voortdurend informatie uit over de voorzorgsmaatregelen die mensen moeten nemen tegen het coronavirus. CARDS-medewerkers werken op dit moment nog steeds op kantoor.

Save - update 9 april
SAVE heeft vanaf 16 maart al haar centra voor overbruggingsonderwijs en crèches gesloten, maar het kantoor werkt nog wel door. Save adviseert de mensen met wie ze werkt om niet in paniek te raken, maar om wel voorzichtig te zijn. Save ziet namelijk dat er ook veel valse informatie wordt verspreid. Over de textielindustrie in Tirupur meldt Save dat de nieuwe bestelling vertraging oplopen, onder meer doordat potentiele inkopers van diverse merken niet meer (internationaal) kunnen reizen.

Save heeft aan 1000 werkers uit de textielindustrie een voedselpakket kunnen geven en willen in de aankomende periode nog 2000 van deze pakketten uitdelen. Dat is erg belangrijk voor hen, omdat hun inkomsten door het coronavirus helemaal zijn weggevallen. Ondertussen blijft Save in contact met overheidsinstanties hoe er goed voor deze werkers gezorgd kan worden.  

Priscilla centrum
Het Priscilla centrum heeft haar centra, waar gemarginaliseerde vrouwen vaardigheden als naaien en weven leren, tot 31 maart moeten sluiten en de vrouwen naar huis moeten sturen. Sommige centra zijn productiecentra, waar vrouwen samen producten maken die verkocht worden. Ze zijn daarvan afhankelijk voor hun inkomen en dat valt nu dus weg. 

Bangladesh
De verwachting is dat in Bangladesh alles binnen enkele dagen/weken op slot gaat. Kerk in Actie heeft partners in Bangladesh gevraagd om zich voor te bereiden op een situatie van isolatie. De vrees is dat in een land als Bangladesh de situatie nauwelijks onder controle te houden is, gezien de bevolkingsdichtheid. Ook is de staat van de gezondheidszorg zorgelijk: er is te weinig capaciteit en er zijn te weinig tests. Daarnaast al isolatie veel mensen in nog meer armoede storten.

Over dit project

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)