Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Samen bijbellezen opent ogen

in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven naast elkaar. De apartheid lijkt onuitwisbaar. Er is nog steeds veel geweld en racisme. Wat kunnen Zuid-Afrikaanse kerken betekenen in een samenleving met zoveel ongelijkheid? Hoe worden witte, zwarte en kleurling christenen solidair met elkaar? Via Kerk in Actie kunt u Zuid-Afrikaanse voorgangers steunen om hierover samen van gedachten te wisselen. Ze worden diaconaal actief en leren de Bijbel lezen vanuit het perspectief van de armen.

Meer begrip krijgen voor elkaar

In de meer landelijke Oost-Kaap woont vooral de zwarte bevolking. In de West-Kaap zijn veel steden, waar meer kleurlingen wonen. Predikanten worden via hun gemeenteleden dagelijks geconfronteerd met de armoede, ongelijkheid en geweld. Als mensen met verschillende achtergronden samen de Bijbel gaan lezen, helpt dit hun eigen beperkte wereld te vergroten. Bijbel lezen vanuit het perspectief van armen kan ogen openen. Mensen kunnen meer begrip krijgen voor elkaar en in actie komen. Via het bijbelverhaal van Naomi en Ruth, komt de kwetsbaarheid van vrouwen ter sprake, die hun man zijn verloren en zelf niet met geld hebben leren omgaan. Het laat zien hoe armoede, macht en afhankelijkheid samenhangen. De Bijbel leert hoe kerken onrecht daarin kunnen doorbreken.

Tegenstellingen tussen kerken

Zuid-Afrika is het op één na rijkste Afrikaanse land. Maar wie verder kijkt dan de prachtige natuur en cultuur, ziet veel politieke en sociale problemen: de hoge werkloosheid is een voedingsbodem voor misdaad en huiselijk geweld; veel kinderen groeien in armoede op in éénoudergezinnen. Ook tussen Zuid-Afrikaanse kerken bestaan nog steeds grote verschillen vanwege huidskleur, historie of economische kansen. Een deel van de kerken steunde de rassenscheiding destijds, terwijl een ander deel dit bestreedt. Nu willen kerken samen werken aan eenheid en verzoening en verandering brengen. 

In de kerk zorgen mensen voor elkaar

Veel predikanten uit de Oost-Kaap hebben vaak drie tot vijf gemeenten onder hun hoede, die soms wel tachtig kilometer uit elkaar liggen. In dorpen zijn veel kerkgebouwen de hele week open met allerlei sociale activiteiten. In de kerkgebouwen is bijvoorbeeld dagopvang voor kinderen. Kerken verdelen voedsel en kleding; ze zetten gaarkeukens op en crèches en daklozenopvang; ze organiseren sociale activiteiten voor ouderen, ze bieden opleidingen en begeleiden werklozen. Mensen die lid zijn van een kerk zorgen voor elkaar. Dit geldt met name in de armste gemeenschappen, waarbij vooral vrouwen heel actief zijn. Zij vormen de ruggengraat van een gemeenschap. Hier wordt eens te meer duidelijk wat het betekent om kerk te zijn: leven in en voor de gemeenschap, en delen in geloof, hoop en liefde.

Steun dit werk

Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. kerken Zuid-Afrika of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van Samen bijbellezen opent ogenen andere projecten

Blijf op de hoogte

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project