Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

De Bijbel voor iedereen!

in China

De kerk in China groeit, sinds 1987 met 10% per jaar! Kerk in Actie ondersteunt deze groeiende kerk, via het NBG, met alfabetiseringprogramma's voor laaggeletterden, bijbels voor jeugd, toerusting voor jeugdleiders en ouders en met bijbelstudieboeken voor arme voorgangers.

Alfabetisering

Het merendeel van de Chinese christenen woont op het platteland. Een groot deel van hen is on- of laaggeletterd, vooral vrouwen tussen de 60 en 80 jaar. Toen zij jong waren, waren ze vaak te arm om onderwiijs te volgen. Kerk in Actie ondersteunt kerken bij het opzetten van alfabetiseringsklassen voor ouderen. Dit helpt hen het christelijk geloof beter te begrijpen, maar leidt ook tot verbetering van hun kwaliteit van leven: ouderen hebben in bepaalde situaties recht op financiële ondersteuning, maar weten dat vaak niet. De leraren van de alfabetiseringsklassen vertellen hen daarover. Dankzij de lessen horen ze hoe ze zich daarvoor kunnen aanmelden en kunnen ze zelf hun handtekening zetten.

Bijbels voor jeugd

Door nieuwe regels in China is het moeilijk geworden om rechtstreeks kinderen en jongeren te bereiken. Zo mogen jongeren onder de 18 jaar niet naar de kerk. In de steden hebben ouders het erg druk met hun werk en staan onder grote financiële druk. Op het platteland worden veel kinderen door hun grootouders opgevoed, omdat hun ouders in de steden werken. Ze zien hun ouders maar heel soms. In beide situaties hebben ouders vaak niet het vermogen om goed met hun kinderen te communiceren. Ook voor gelovige ouders is dit een van hun grootste uitdagingen. Zelfs voorgangers hebben cursussen in bijbels ouderschap nodig. Kerk in Actie ondersteunt de Raad Van Kerken in China om materiaal en cursussen hierover te bieden aan jeugdleiders en ouders, en om Bijbels en bijbelstudiemateriaal te verspreiden onder de jeugd.

Bijbelstudieboeken voor voorgangers

De kerk in China kent een tekort aan getrainde voorgangers en leiders. Dat is een grote uitdaging, omdat het aantal christenen nog elk jaar toeneemt. Om arme theologiestudenten, voorgangers en leraren van bijbelscholen te ondersteunen voorziet Kerk in Actie hen (via het NBG) van studieboeken bij de Bijbel. De meeste studenten zijn relatief jong (18-30 jaar) en komen uit arme boerengezinnen. Ze kunnen maar nauwelijks hun schoolkosten betalen, laat staan goede boeken voor hun studie en voorbereiding van hun preken.

Lied: Welk een vriend is onze Jezus

Een mooi lied om tijdens de dienst te zingen. Zowel in het Chinees als in het Nederlands. Via de link 'Bekijk alle materialen' (rechter kolom) vindt u een document met de tekst en de link naar een YouTube filmpje.

Steun dit werk

Steun dit werk door een bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Bijbel China' of doneer online. Hartelijk dank!

 

 

Blijf op de hoogte van De Bijbel voor iedereen!en andere projecten

Blijf op de hoogte

Verhalen

Over dit project