Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Een vakopleiding biedt jongeren toekomst

in Guatemala

Guatemala werd 36 jaar lang geteisterd door een burgeroorlog. Nog steeds heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie en grote sociale en economische ongelijkheid. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Het Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of naaister. Inheemse jongeren beseffen welke rechten ze hebben. Ze leren hoe ze samen voor hun belangen kunnen opkomen.

In 2020-2021 zullen 45 inheemse jongeren en vrouwen een vakopleiding volgen en een eigen bedrijfje starten.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. jongeren Guatemala (W019271) of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van Een vakopleiding biedt jongeren toekomst

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project