Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Een vakopleiding biedt jongeren toekomst

in Guatemala

Guatemala werd 36 jaar lang geteisterd door een burgeroorlog. Nog steeds is er nog veel geweld en corruptie en grote sociale en economische ongelijkheid. Vooral jongeren die tot de inheemse Maya-bevolking horen, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Het Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren vakopleidingen zodat ze extra geld kunnen verdienen met varkens of bijen houden, koken, naaien, zeep of manden maken. Inheemse jongeren leren ook wat hun rechten zijn en hoe ze voor hun belangen kunnen opkomen.

Lucia besloot niet te emigreren

Door taalachterstand, gebrek aan scholing en discriminatie hebben inheemse jongeren minder kansen op de arbeidsmarkt. Ieder jaar emigreren duizenden jongeren naar buurland Mexico of nog verder naar de Verenigde Staten. Ook Lucia dacht daaraan toen ze na haar middelbaar school geen werk kon vinden. De vakopleiding bracht daar verandering in. Nu draagt ze bij aan de opbouw van haar eigen land en aan meer kansen voor inheemse jongeren, zoals zijzelf.

Jongeren leren hun producten beter verkopen

De manden die María, Manuela en  Damiana maakten verkochten slecht. Het centrum leerde hen een grotere variatie aan vlechttechnieken, hoe je een plan opstelt, de administratie bijhoudt en de verkoop regelt. Nu verkopen ze hun manden via een bedrijf aan mensen in de stad. Dat levert hen meer geld op en hun zelfvertrouwen is gegroeid. Ze durven steeds beter te onderhandelen over de prijs.

Steun dit werk

Met steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar 45 inheemse jongeren en vrouwen een vakopleiding volgen voor extra inkomsten. Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. jongeren Guatemala (W019271) of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van Een vakopleiding biedt jongeren toekomst

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project