Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Een relevante kerk voor de samenleving in Pakistan

in Pakistan

In het islamitische land Pakistan is circa anderhalf procent van de bevolking christen. Een kleine minderheid, maar in een land met ruim 200 miljoen inwoners gaat het toch om 3 miljoen gelovigen. De grootste protestantse kerk is de Church of Pakistan. Door vredesprojecten en diaconale ondersteuning laat de kerk zien dat zij relevant is en dat christenen onderdeel zijn van het land.

De kerk staat voor grote uitdagingen. Veel christenen in Pakistan wonen op het platteland, zij zijn vaak laag opgeleid en behoren tot de armste bevolkingsgroep. Vaak worden christenen in Pakistan gezien als een groep die niet in Pakistan thuishoort. Ze hebben te maken met discriminatie en aanslagen. Toch is ze geen ondergrondse kerk. Integendeel, de Kerk van Pakistan wil duidelijk zichtbaar zijn en wil bijdragen aan de samenleving. Of zoals Bisschop Humphrey Peters het verwoordt "We zijn als kerk geroepen om tot Zegen te zijn voor Pakistan". Door verschillende activiteiten laten ze zien dat ze een relevante kerk zijn. Dit doen ze door de opleiding van predikanten en jeugdwerkers, onderwijs aan kinderen met een verstandelijke handicap en projecten voor het verbeteren van interreligieuze verhoudingen.

Steun dit werk

Steun dit werk en maak een bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Versterk de kerk in Pakistan of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van Een relevante kerk voor de samenleving in Pakistan

Verhalen

Over dit project