Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Kinderen en ouderen worden gezien

in Moldavië

Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.

Kinderen

Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, doordat hun ouders naar het buitenland vertrokken zijn. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Ze voelen zich eenzaam en verlaten, en hierdoor liggen depressie en agressie op de loer.

Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale hulp aangeboden. Ook is er een tienerclub en worden er in de schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd. Door middel van educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Er zijn dagelijkse sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd.

Ouderen

Veel ouderen hebben slechts een klein pensioen waar ze onmogelijk van kunnen rondkomen. De overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en kunne ze hun gas- en lichtrekening niet betalen, waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen.

Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. In deze dorpen wonen zo'n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn. Doordat hun pensioen niet genoeg is om hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken, gaan velen als eerste bezuinigen op voedsel. Koken doen ze niet meer, om zo toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor verzwakken ze lichamelijk en gaat hun gezondheid bergafwaarts.

Gevolgen corona

In onderstaande video vertelt Martin Teunissen, relatiebeheerder voor Moldavie, over de gevolgen van de coronacrisis, en over de manier waarop Bethanie hulp blijft bieden. 

Bekijk ook de verwerkingsvraag, om bijvoorbeeld in uw huiskring of diakonie te bespreken.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Opvang Moldavië' of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van Kinderen en ouderen worden gezien

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project