Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Overleven in een burgeroorlog

in Zuid-Soedan

Jarenlang vochten de overwegend christelijke Zuid-Soedanezen om zich af te scheiden van het overwegend islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar in 2013 brak een burgeroorlog uit. Een ongekende menselijke tragedie in een van de armste landen ter wereld: honderdduizenden mensen gedood, 4 miljoen mensen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer.

Velen gevlucht en afhankelijk van voedselhulp

De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Tweederde van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast zijn veel Zuid-Soedanesen naar buurlanden Oeganda, Kenia en Ethiopië gevlucht. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt.

Noodhulp via internationaal kerkelijk netwerk

In gebieden die lijden onder de burgeroorlog biedt Kerk in Actie noodhulp aan slachtoffers. Door het geweld is dat onveilig. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together) en via Zuid-Soedanese kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. 

Voedsel en inkomsten voor vrouwen en jongeren

In gebieden waar het rustiger is, stimuleert Kerk in Actie werkgelegenheid en voedsel verbouwen. Het is belangrijk dat vrouwen voor hun eigen gezin kunnen zorgen. Werkloze jongeren lopen risico bij geweld betrokken te raken. De Episcopaalse kerk van Zuid-Soedan helpt vrouwen en jongeren om genoeg voedsel voor hun gezinnen te verbouwen. De kerk verstrekt gereedschap en goed zaaizaad en leert hen zeep maken.

Vrouwen als imker

Ook in Maridi in het zuiden krijgen vrouwen landbouwtrainingen en leren ze voor imker. Iedere vrouw krijgt haar eigen bijenkorf. Na drie maanden kan ze de eerste honing oogsten. De vrouwen leren de honing op een milieuvriendelijke manier verwerken in siropen en medicijnen en maken kaarsen en zeep van bijenwas. Met deze inkomsten is er geld om kinderen naar school te laten gaan. 

Steun ons

Maak uw bijdrage voor dit werk in Zuid-Soedan over op IBAN: NL89ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht, o.v.v. Zuid-Soedan.

Let op: eind 2021 gaat dit project van de website af.

Blijf op de hoogte van Overleven in een burgeroorlog

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project