Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Perspectief voor jonge vluchtelingen Venezuela

in Colombia

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer begeleidt jongeren om te voorkomen dat ze in handen van mensenhandelaren vallen.

Slachtoffers hulp bieden en opvangen

De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira, vooral in de stad Riohacha, en in de toeristische kustplaats Cartagena. ‘s Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden.

Voorlichting om uitbuiting te voorkomen

Daarnaast doet men ook aan preventie om uitbuiting te voorkomen. De organisatie brengt vluchtelingenstromen in kaart om te zien welke kinderen het meeste risico lopen. Sociaal werkers geven voorlichting op scholen in achterstandswijken om kinderen alert en weerbaar te maken. Ook opvoeders worden ingelicht over de gevaren. Ieder jaar traint de organisatie 170 ambtenaren, (kerk)leiders en docenten, zodat zij uitbuiting herkennen en weten hoe zij zich kunnen inzetten om dit te voorkomen. 

Steun dit werk

Steun dit werk door een bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, Utrecht o.v.v. jongeren Venezuela (W9200891) of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van Perspectief voor jonge vluchtelingen Venezuela

Verhalen

Over dit project