Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Voorlichting en vaktraining voor Venezolaanse vluchtelingen

in Colombia

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steekt iedere dag een groot aantal mensen de grens over naar Colombia, op zoek naar bestaanszekerheid. Door deze toestroom van vluchtelingen neemt het risico op seksuele uitbuiting en mensenhandel toe. Met name kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. In de noordelijke streek La Guajira biedt partnerorganisatie Renacer hulp aan vluchtelingjongeren en aan jongeren uit de inheemse gemeenschap in La Guajira. Zo biedt Renacer hen hoop op een beter toekomst.

Bestrijden van uitbuiting
Renacer brengt samen met andere instanties de vluchtelingenstroom in kaart, om zo zicht te krijgen op kinderen en jongeren die risico lopen om slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting. Het team van Renacer geeft daarnaast voorlichting op scholen in achterstandswijken in de stad Riohacha, om kinderen weerbaar te maken. Ook traint Renacer gezinnen, kerk- en gemeenschapleiders om uitbuiting van kinderen en jongeren te voorkomen. Het lezen van de bijbel speelt in deze trainingen een belangrijke rol.

Opvang slachtoffers
´s Nachts gaan teamleden de straten op op zoek naar kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. De teamleden proberen hen te helpen door hun vertrouwen te winnen, een band met hen op te bouwen, hen bij te staan en proberen hen uit te nodigen om naar het opvanghuis te gaan dat Renacer runt. Daar krijgen zij psychosociale en juridische hulp. Jaarlijks worden hier 60 kinderen opgevangen. Renacer begeleidt hen om hun zelfvertrouwen en eigenwaarde terug krijgen.

Opzetten koksopleiding
Renacer wil vluchtelingen perspectief bieden op werk en inkomen en is een koksschool gestart waar jongeren tot 35 jaar een intensieve opleiding volgen en een erkend diploma halen. In La Guajira groeit het toerisme en daarmee ook de belangstelling voor gastronomie. De opleiding sluit daarbij aan. In 2020 en 2021 wil Renacer in totaal 90 jongeren een koksopleiding aanbieden. 

Blijf op de hoogte van Voorlichting en vaktraining voor Venezolaanse vluchtelingen

Verhalen

Over dit project

Foto's

van dit project