Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Perspectief voor jonge vluchtelingen Venezuela

in Colombia

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken sinds 2014 regelmatig vluchtelingen de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer biedt jongeren voorlichting en vaktrainingen, zodat ze een goede toekomst kunnen opbouwen en niet in de handen van mensenhandelaren vallen.

Slachtoffers hulp bieden en opvangen

De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira, vooral in de stad Riohacha. ‘s Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis.

Voorlichting om uitbuiting te voorkomen

Omdat het beter is om uitbuiting te voorkomen, doet men ook aan preventie. Vluchtelingenstromen worden in kaart gebracht om te zien welke kinderen het meeste risico lopen. Sociaal werkers geven voorlichting op scholen in achterstandswijken om kinderen alert en weerbaar te maken. Ook gezinnen en (kerk)leiders worden ingelicht over de gevaren. 

Vakopleiding voor jongeren

Dankzij uw bijdrage aan Kerk in Actie kan Renacer jongeren tot 35 jaar een vakopleiding bieden, waardoor ze hun eigen inkomen kunnen verdienen. Niet alleen jongeren uit Venezuela, maar ook uit de inheemse Wahyu gemeenschap in Colombia. In de regio La Guajira groeit het toerisme en de vraag naar restaurants. Op dit moment kunnen jongeren een koksopleiding volgen met erkend diploma. Mogelijk worden later nog andere vaktrainingen aangeboden, afhankelijk van de ontwikkelingen. Helpt u mee?

Steun dit werk

Steun dit werk door een bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, Utrecht o.v.v. jongeren Venezuela (W9200891) of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van Perspectief voor jonge vluchtelingen Venezuela

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project

Foto's

van dit project