Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Vrouwen als vredestichters

in Colombia

Colombia werd meer dan 60 jaar geteisterd door een sociaal en gewapend conflict. Guerrillagroepen als FARC en ELN namen de wapens op om hun ideologie te realiseren. Het leger sloeg met ijzeren vuist terug. Het conflict zorgt ook voor crises in sociale relaties, families en gemeenschappen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich en werken samen aan conflicttransformatie en vredesopbouw.

Hoewel de regering en de FARC-guerrilla beweging in 2016 een akkoord hebben getekend, is er nog steeds veel werk aan de winkel. Om voorwaarden te scheppen voor vrede, is een sterk en actief maatschappelijk middenveld nodig. Vrede vereist inspanningen om duurzame processen voor de wederopbouw van de gemeenschapsrelaties te consolideren, evenals geloofwaardige en capabele instellingen om de vredesakkoorden te handhaven. Mensen die direct worden getroffen door gewapende conflicten ervaren lijden, pijn, woede, frustratie en raken de zin van het leven kwijt.

Het is bijna onmogelijk om je voor te stellen dat slachtoffers en agressors weer in vrede met elkaar kunnen samenleven. De gemeenschap neemt een fundamentele rol aan, niet alleen bij het ondersteunen van de herstelprocessen van slachtoffers, maar ook bij de herintegratie van de agressors. Daarom is het belangrijk om te werken aan de reconstructie van lokale omstandigheden voor verzoeningswerk.

Vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen vormden in 2007 de Grupo Ecuménico de Mujeres Constructores de Paz (GEMPAZ). Gempaz werkt aan conflicttransformatie en vredesopbouw. Tot nu toe zijn er 150 vrouwelijke leiders lid van Gempaz.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 020045' of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van Vrouwen als vredestichters

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project